Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 4, oktober 2016

Nieuwsflitsen De index: informatiebron bij uitstek voor genealogen Rob Pex heeft een index gemaakt op alfabetische volgorde van persoons- en topografische namen van vele historische boeken. In die index staan de nodige verwijzingen naar boek en paginanummer. De index staat op de website onder historie.
Nieuwsflitsen Bruggenboek Het boek ‘Wandel- en fietsroutes langs bruggen in Lisse’ is uit. Er staan 2 routes langs alle benoemde 21 bruggen in Lisse. Daarnaast staan er nog vele andere bruggen vermeld.  De historie van brug, weg en water wordt beschreven.
Nieuwsflitsen Behoud openbare Lagere School Er is een stichting opgericht om de Openbare Lagere School te behouden. Men maakt een financieel businessplan.
Nieuwsflitsen Nieuwsblad In januari 2017 komt het Nieuwsblad uit in A4 formaat en in full colour.
Nieuwenhuis, M. De familie Marseille Hendrik Marseille overleed in 1939. De eerste in Nederland wonende Marseille  is rond 1670 geboren in Clermond in Frankrijk en overleden in Amsterdam in 1734.
Veld, A. in ’t Ter Gouw schoenen bestaat 60 jaar Jan Janssen van schoenenspecialist Ter Gouw vertelt over de afgelopen 60 jaar.
Bemelman L. Pastoor Hugo van der Vlugt in Noorwegen (1) Maarten van der Vlugt kwam met zijn gezin in 1820 naar Lisse.Hij pachtte boerderij Middelburg. De familie geschiedenis wordt besproken.
Lisses kwartiertje Hugo Martinus van der Vlugt Pastoor  van der Vlugt is geboren in Lisse op 10 april 1904 en overleden op 5 maart 1943.
Koning, A. Smeden van Lisse De eerst  vermelde smid in Lisse Jan Dirckzn kocht in 1586 een huis. Deze smid  en de latere smeden van van Lisse komen aan de orde.
Ann. Werkgroep Genealogie Leden van de werkgroep Genealogie zijn druk bezig met een omvangrijk project ‘Bewoningsgeschiedenis van panden in Lisse’.
Floorijp, D. Bestraten Berkhout tot Heereweg 1725 In 1723 werd de Heereweg bestraat Twee jaar later werd de weg naar landgoed Berkhout bestraat.
Möhlman, C. Reacties op het Rottenest Als reactie op de  brief van Mevrouw Slotje-Kooyman geeft Chris Möhlman  diverse tips over het Rottenest.
Redactie Straatnamencommissie Deen Boogerd is lid van de nieuwe Straatnamencommissie van de gemeente Lisse
Boogerd, D. De Kromme Elleboogsteeg Lisse had een eeuw geleden een straat die Kromme Elleboog heette.