Inhoud Nieuwsblad Jaargang 16 nummer 3 zomer 2017

 

Bij de voorplaat Kaart van de firma Blaeu van de Bollenstreek Een kaart van Rijnland, gemaakt door de firma Baeu siert de voorkant van het Nieuwsblad.
Nieuwsflitsen Onthulling gevonden Grenspaal Een grenspaal met het opschrift Lisse is gevonden bij de renovatie van het Havengebied. De paal staat nu op de Haven bij de Ruyshornlaan. Het beeld werd onthuld.
Nieuwsflitsen Van de Erfgoedcommissie De VOL heeft een zienswijze ingediend op de concept erfgoedcommissie verordening Lisse. Uitgelegd wordt wat de verordening inhoud en waarom wij een zienswijze hebben ingediend.
Nieuwsflitsen Vijf plannen voor de Oude School Er zijn 5 potentiële kopers voor de Openbare Lagere School met ieder hun eigen plan.
Nieuwsflitsen Nieuw leven in het Hofje van Six Aan het Hofje van Six wordt groot onderhoud gepleegd.
Nieuwsflitsen Emma Schuuring geeft stokje door De lijst met deelnemers voor de open monumentendag wordt weergegeven.
Pex, R. Jan Ponsioen (1921-1987) (II) De belevenissen en familie van Jan Ponsion komen aan de orde. Jan was iemand met een excentrieke levensstijl. In 1969 verhuisde hij van de vuilnisbelt naar een heuveltje aan het eind van de Tweede Poellaan.
Floorijp, D. Klootschieten en tollen In 1947 worden divers verboden tijdens het klootschieten en tollen ingevoerd, zoals het schieten tegen bomen of palen.
Floorijp, D. Bij besloten water Een begrafenis ‘bij besloten water’ betekent dat iemand wordt begraven terwijl er nog veel ijs in de grond is.
Floorijp, D. Ongeschikt voor de PTT In het gemeentearchief van Lisse uit 1889 staat dat de telefonist G. vd Welf ongeschikt was voor zijn functie. Cornelis van Aalst wordt de nieuwe telefonist, telegrafist, brievengaarder en bezorger.
Koning, A. de Made in Lisse De vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, opgericht in 1766, werden tot 1844 gehouden in de Witte Zwaan in Lisse. De wetenswaardigheden van de maatschappij worden beschreven.
Redactie Het verhaal van D’Ever Een samenvatting van de geschiedenis van de familie D’Ever van 1220 tot 1370 wordt weergegeven. De gegevens komen uit het boek Het huis Dever van A. Hulkenberg.
Redactie Bij de hartpagina Een praalwagen van het corso rijdt langs villa Roosendael.
Redactie Even voorstellen: Henk Schaap Het nieuw bestuurslid Henk Schaap gaat zich met informatica bij de VOL bezighouden.
Brouwer, L. Daar aan de Haven: van der Linden (2) Van het transportbedrijf en beurtschipper van der Linden aan de Grachtweg wordt de familiegeschiedenis beschreven.
Boogerd, D. Meer hondjes die Fikkie heten De betekenis van Lis of Lys houdt de gemoederen nog altijd bezig. Volgens de schrijver kan Lys hetzelfde zijn als Lee of Leede. Mogelijk ontstond in Lisse een beek, die langs Sassenheim en Warmond uitkwam in de Rijn bij de Lange Mare in Leiden.
Wie weet raad? Reactie op turbulente jaarwisseling’ A. Marseille vertelde over het begin van jaarwisselingen met branden van bomen en dergelijke
Wie weet raad? Wie staan er op de foto? Wie staan er op de foto bij garage van der Linden? Wat was de aanleiding voor de bloemen.
Wie weet raad? Wie staan er op de foto? Wie staan er op de klassefoto van de Dominicus Savio Mavo? Welke klas is dit?