INHOUD NIEUWSBLAD 9 nummer 3, juli 2010

Nieuwsflitsen Monument grenspaal bij Halfweg met ANWB-bord De grenspaal bij Halfweg is gerestaureerd en voorzien van een nieuw ANWB bord. Het is nu een gemeentelijk monument van de gemeente Noordwijkerhout. De kosten van restauratie en bordje worden gedeeld door de gemeentes Lisse en Noordwijkerhout.
Nieuwsflitsen Sloop schuur Grotenhof Het illegaal slopen van de monumentale schuur van Groetenhof, Achterweg zuid 56, wordt door de gemeente Lisse niet bestraft.
Nieuwsflitsen Heereweg 14 en 251 Het Cuypersgenootschap is ontvankelijk verklaard m.b.t. het niet aanwijzen als gemeentelijk monument van Wildlust en Openbare Lagere school.
Boekbespreking Uitgave Casparus Wolff en Huberta Verdegaal rond 1800 De VOL ontving een boek van 153 pagina’s over Casparus de Wolff en zijn vrouw Huberta Verdegaal over de periode 1795 tot 1828 met veel kaarten en foto’s. De vele bezittingen en de genealogie worden beschreven. Het boek is geschreven door zijn nazaat Christiaan de Wolff.
Boekbespreking Biografie Aad Paardekooper Ir. A.H.J. (Aad) Paardekooper (1819-1991) was na de oorlog de meest befaamde architect van de Bollenstreek. Zijn zoon heeft een biografie over hem gemaakt. Zowel wat zijn gebouwen betreft al de politiek, het verenigingsleven en privé.
Boekbespreking Uitgave 4e jaarboek Kasteel Keukenhof Het vierde jaarboek van de Keukenhof heeft als subtitel ‘Zeehelden, kooplieden, lords en lady’s op kasteel Keukenhof’. Maritieme prenten, patriciërsfamilie Geelvinck, de werken Byrons en de schelpen van Keukenhof worden beschreven.
Bourgondiën, M. v. Genealogisch onderzoek Genlias en digitalestamboom.nl Tegenwoordig kan via de websites genlias, familysearch en digitale stamboom veel informatie over familiestambomen worden opgezocht. Een voorbeeld wordt gegeven aan de hand van Wilhelmus Vincentius van Beek.
Pex, R.J.  Monumentenbeleid in Lisse in 1851 (4) Jan Guldemond is geboren in 1827. Hij kocht in 1851 het huis op de hoek van de Grachtweg en de Kapelstraat, waar nu Tibboel woont. Hij wilde dit huis slopen, maar kreeg geen toestemming van de gemeenteraad. Volgens een reglement van Provincie mochten gebouwen binnen de bebouwde kom niet worden gesloopt.
Veld, A. in ’t Geschiedenis Poelpolder Arie beschrijft een  artikel van A. Hulkenberg over de ontstaans geschiedenis van de Poelpolder. Volgens Hulkenberg wordt de Poelpolder al in 948 vermeld. In dat jaar verleent keizer Otto I het recht tot visserij in ‘Getrewat’. Later Geestwater genoemd. Daarna kwam het in bezit van de grafelijkheid van Holland. Het wordt dan ‘s-Gravenwater’ of ‘Vroonwater’ genoemd. In 1433 wordt het verpacht aan de stad Leiden. op 23 juli 1622 valt de beslissing tot drooglegging van de Poel. De geschiedenis daarna, inclusief vele overstromingen wordt beschreven.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (2) Aad van der Tang beschrijft zijn familie  na de Bataafse vrijheid te beginnen met Jan de Smet en Rachel Somerwil. De dochter daarvan is geboren in 1739, die trouwde met Bastiaan van der Tang.
Rectificatie Rectificatie steenfabriek Hillegom De foto in het vorige Nieuwsblad was niet van de steenfabriek de Arnoud in Hillegom, maar van een steenfabriek in Katwijk.  Hier staan 2 goede foto’s.
Velsen, W. van 100 jaar Hoes De grondlegger van Hoes installatiebedrijven is Cees Hoes. Hij startte in 1910 een loodgietersbedrijf. Er wordt een oproep gedaan voor info over de 100 jaar.
Wie weet raad Reacties bewoners Heereweg 127-133 Er kwamen diverse reacties op een artikel in het vorige Nieuwsblad over de oude huisjes rond Heereweg 131. De namen van bewoners worden genoemd. Ook stond er een café met de naam ‘De blauwe druif’.