Jaarverslag 1998

Redactie Erepenning voor de Agathakerk De erepenning 1997 is voor het bestuur van de Agathakerk.
Treffers, F. Boekje:  Lisse 800 “Voettocht door het kleine dorp” In een apart boekje ter gelegenheid van Lisse 800 staan een veertigtal monumentale gebouwen beschreven met een pentekening van het betreffende gebouw.
Redactie Lisse 800 Tentoonstelling In de bibliotheek van Lisse is een fototentoonstelling ter gelegenheid van Lisse 800. Er was bijvoorbeeld een foto van een theehuis  op Heereweg 293-295.
Redactie Sloop Heereweg 331 Mciroformat, Heereweg 331 wil het pand slopen. Hoewel beeldbepalend, is het gebouw het niet waard, bewaard te worden. De bomen zijn echter wel monumentaal. De VOL maakt zich sterk om deze beuken te behouden.
Redactie Kappen beuken Agathapark voorkomen Het plan bestaat om 6 monumentale beuken achter de Agathakerk te slopen. De VOL heeft dit voorkomen.
Redactie Heereweg 191 en 193 Er is een discussie begonnen over invulling van Heereweg 191 en 193.