Jaarverslag 1999

Redactie Erepenning Maria’s Hof De erepenning 1998 is voor de familie Joolen, Zij hebben Maria’s Hof, Heereweg 317, gerestaureerd. Architect Joling heeft de buitenkant gerestaureerd, evenals details van de binnenkant.
Redactie Nieuwe uitgave bomenboek Udo Hassefras Verwacht wordt, dat het vernieuwde bomenboek in het voorjaar gereed zal zijn.
Uitgifte ansichtkaarten van H. van de Berg Van tekeningen van beeldbepalende panden in Lisse zijn prentbriefkaarten gemaakt door H. van de Berg,
Redactie Werkgroep herbouw Zemelpoldermolen Een nieuw opgerichte werkgroep van VOL moet de mogelijke herbouw van de Zemelpoldermolen bewerkstellen.
Redactie Kalender Daudeij De eerste kalender van Carl. Daudeij met schilderijen van gebouwen, die bewaard moeten blijven, werd uitgereikt.