Jaarverslag 2000

Redactie Vrijwilligersprijs voor VOL De VOL heeft de vrijwilligersprijs 2001 van de gemeente Lisse ontvangen.
Redactie Monumenten beleid De VOL is in staat geweest de eerste 10 gebouwen op de gemeentelijk monumentenlijst te krijgen.
Redactie Herbouw de Zemelpoldermolen De herbouw van de zemelpoldermolen blijkt op ruime steun van de inwoners te kunnen rekenen.
Redactie Kalender en ansichtkaarten Van tekeningen van beeldbepalende panden in Lisse is een kalender gemaakt, daarna prentbriefkaarten door H. van de Berg.
Redactie Cultuurhistorische Hoofdstructuur Holland De VOL heeft samen met andere verenigingen commentaar geleverd op de waardenkaarten van de voorgestelde Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid Holland.
Redactie Boek “Bomen in Lisse” Het vernieuw boek ‘Bomen in Lisse’ van Udo Hassefras werd gepresenteerd.
Redactie Platvorm Geschiedoefening ZH Het platvorm Geschiedbeoefening Zuid Holland werd opgericht als koepelorganisatie. Het Hollands Historisch Magazin wordt 4 keer per jaar toegestuurd aan de deelnemende organisaties.