NHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 4, oktober 2013

 

Nieuwsflitsen Zienswijze bestemmingsplan de Zon: Kanaalstraat 33 en Van der Veldstraat 2 Onder andere de VOL heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan De Zon. De bebouwing er om heen is te massaal. Er wordt geen rekening gehouden met het monumentale pand. Er is geen rekening gehouden met de nieuwe monumentenwet (MoMo), die op 1 januari 2012 is ingegaan. Deze wet gaat meer uit van de omgeving dan van het object.
Nieuwsflitsen Digitale Cultuurhistorische Atlas Bollenstreek Vele objecten in Lisse zijn beschreven door vrijwilligers van de VOL. Nu wordt alles ingevoerd in de atlas.
Nieuwsflitsen Post uit Zweden uit een rijk verleden Brigitta Elfgren heeft foto’s van haar opa Driehuizen opgestuurd. Zij zijn nu in bruikleen bij museum de Zwarte Tulp.
Nieuwsflitsen Veilinghallen CNB De gebouwen van de CNB  zijn gesloopt. De geschiedenis worden besproken.
Nieuwsflitsen Dever verliest bestuursleden Jan Beenakker en Han van Os zijn overleden. De inbreng van beide mannen is van blijvende waarde voor de cultuurhistorie van Lisse.
Bemelman, L. De Families Hulsbosch en Van Graven Melkboer Hulsbosch woonde in de Kanaalstraat 22 en was gehuwd met Cornelia van Graven. De voorouders worden beschreven.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Jacobus Hendrikus Hulsbosch Jacobus Hendricus Hulsbosch is geboren op 9 oktober 1913 en overleden op 11 augustus 1988 in Haarlem.
Brouwer, L. Roversbroek:  De weg erheen van de familie Huis Het wel en wee van de voorouders van Jan Huis worden beschreven. Zij woonden in een huis op de dijk aan de Ringvaart in de Rooversbroek. Ook de relatie met de familie Meijer wordt besproken. Belangrijk is de veenwinning in de Rooversbroekpolder.
Floorijp, D. Notaris Van Stockum Notaris Stockum maakte in 1889 bezwaar tegen de komst van de stoomtram, omdat de muren van zijn huis te lijden zouden hebben van te snel rijdende treinen.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (15) Allerlei perikelen  in de periode rond 1850 worden beschreven.
Reacties Artikel Hageman Maarten Timmer heeft nogal wat kritiek op het artikel van Hageman. De methode Hageman was geen voorloper, maar een achterloper. Veel van wat hij beschrijft, was al door onderzoek weerlegd.
Reacties  Lisses herinneringen over de oorlog Op 28 januari 1945 werd door drie Zweedse rodekruisschepen een grote hoeveelheid voedsel in de haven van Delftzijl. Dit werd in  februari geleverd in Lisse. Het werd dus niet gedropt.
Reacties Reactie familiegeschiedenis schilderij Veenenburg Een schilderij van Veenenburg werd ten onrechte toegeschreven aan Leembruggen. Dit moet Eymer zijn uit 1830.
Reacties Fotoarchief Leendert Blok In het Spaarnestadfoto-archief in Haarlem zijn veel foto’s van Leendert Blok .
Boekbespreking A.L. Cammenga  “Wees gerust…” Cammenga, die een lezing over zijn vader in de 2e wereldoorlog voor de VOL heeft gegeven, heeft daar nu een boek over uitgebracht. Het heet ‘Wees gerust! Voor tijdens en na je dood sta ik als een rots aan je zijde’.