Inhoud Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022

Prince, E. Bestuurszaken De voorzitter gaat in op het open gebied van Lisse. Dit moet open blijven. Jos van Bourgondiën  heeft afscheid van het bestuur genomen. Louise Kerkvliet volgt hem op. Zij was al vrijwilliger en met genealogie bezig.
Redactie Bij de Voorplaat t Vierkant in de sneeuw. De naam wordt voor het eerst in 1637 genoemd bij een verkoop. Wat betekent het?
Nieuwsflitsen Herontwikkeling van het vroegere patronaatsgebouw De gemeente heeft het 104 jaar oude gebouw aan de Bondstraat waar dansschool Welkom was, verkocht aan Ergozorg. Het is een gemeentelijk monument.
Nieuwsflitsen Eerste rapportage Cultuurhistorische Waardenkaart van Hillegom De werkgroep Cultuurhistorische Waardenkaart van VvOH en het CHG heeft een rapport over de waardenkaart van Hillegom aangeboden aan de Erfgoedcommissie. Zij waren erg enthousiast.
Nieuwsflitsen Lisse 825 jaar in 2023 Met behulp van Lissese verenigingen en instanties zal aan het feestjaar vorm worden gegeven. Ook de VOL gaat hier aan meewerken. In 1198 wordt de plaats Lis voor het eerst genoemd.
Nieuwsflitsen Bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek De provincie heet geld beschikbaar gesteld om de oost-west verbindingen naar de Bollenstreek te verbeteren. Een definitief besluit van de Provincie moet nog worden genomen.
Nieuwsflitsen 150 Nieuwe bomen op Keukenhof Bollenstreekhout heeft 150 bomen bomen aan De Keukenhof geschonken.
Nieuwsflitsen Verhalen van Hollands Buiten De stichting Monument & Verhaal maakt vertellingen en films over erfgoed en monumenten. O.a. Dever en Keukenhof.
Brouwer,  L. De Kerkbank. Zit het goed zitten? Grote veranderingen zijn op til voor de Grote Kerk. Naast kerkdiensten moeten er na de verbouwing allerlei culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit keer aandacht voor de geschiedenis van de banken. ‘Op de website van Oudlisse.nl is een nieuw fotobeeldverhaal te vinden van de grote kerk.
Bourgondiën, J. van Frits Treffers penning 2022 De familie Sloos, bewoners van villa ‘In de Bocht”,  Von Bönninghausenlaan 1 hebben de Frits Treffers penning 2022 gekregen.
Redactie Bij de hartpagina. Een luchtfoto uit 1926 Het gebied ten noorden van de Oranjelaan laat veel bollenvelden zien, waar nu huizen staan.
Redactie OudNieuws: Het oude huis naast de 2 molens In 1690 was er een openbare verkoping van een oud huis, dat bij de 2 molens aan de 2e Poellaan stond. De inventaris en de kopers worden besproken.
Brouwer,  L. Brongas Er wordt uitgelegd wat brongas is. Het is methaangas van eigen erf. Opgevangen onder een gasdichte ronde bak. Zij stonden in de Lisserbroek. Zijn ze ook ergens in Lisse geweest?
Brouwer,  L. De wilde flora van de Bollenstreek: de kale jonker De kale jonker wordt besproken. De soort komt voor in Lageveense polder van Keukenhof en Wassergeest.
Grimbergen, R. Pareltje: over de strijdbare Gerard van der Laan Gerard van der Laan (1552-1635) woonde op Ter Specke. Zijn belevenissen wordt besproken.