Nieuwsbrief 1991

Redactie Start van de vereniging In december 1991, ongeveer een jaar na de oprichting verschijnt de eerste nieuwsbrief.
Redactie Gesprek met de gemeente Gesprek met wethouder Meulemans over een constructieve samenwerking in de toekomst.
Redactie Bestemmingsplan Lisserbeek (Veldhuyzen van Zantenpark) De villa’s met bollenschuur op Heereweg 27, 27a en 29 zouden op de monumentenlijst moeten komen. De raad van Monumentenzorg vond de villa’s van lokaal historische betekenis. De VOL zal zich inspannen voor behoud van de villa’s en de monumentale bomen.
Redactie Inventarisatie karakteristieke panden Een inventarisatie van meer dan 200 panden is voltooid. Deze komen in aanmerking voor een gemeentelijk monumentenlijst.
Redactie Station Het monumentale NS station heeft veel achterstallig onderhoud. De NS wil het daarom slopen. Getracht wordt het gebouw te kopen en te restaureren.
Redactie Herinrichting Vierkant Er zijn plannen voor een modern kunstwerk op het Vierkant. De VOL is het daar niet mee eens. Er is een alternatief plan van de VOL met veel groen. De gemeente laat de zaak voorlopig rusten.
Redactie Oprichting bomen werkgroep Er worden plannen ontwikkeld voor een inventarisatie van het Lisses bomenbestand.