Nieuwsbrief 1994

Redactie Erepenning voor Baak aan de Heereweg De erepenning van de VOL was voor de familie Baak aan de Heereweg in het centrum. Zij hebben de woning zelf gerestaureerd en er voor gezorgd, dat op deze plek het dorpse karaker werd behouden.
Redactie Inventarisatierapport monumentale panden Het inventarisatierapport over monumentale panden in Lisse is gereed en gepresenteerd aan wethouder Prins.
Redactie Restauratie station De restauratie van het station is in volle gang. Langzamerhand verschijnt een bijzonder gebouw.
Redactie Reconstructie Heereweg Zuid Het plan van de gemeente om gescheiden fietspaden te maken  tussen de Lindenlaan en de Laan van Rijckevorsel stuit op veel verzet. Het historisch karaker zou verdwijnen bij realisering van de plannen. Er komt een nieuwe nota van de gemeente.