Bert Kölker overleden

Bert Kölker is overleden. Hij heeft veel voor de VOL gedaan. Hij schreef het boek over ‘Grenspalen in Lisse’ en  ‘Kroniek van de Lisser Timmerman en Molenmaker Cornelis van der Zaal’. Hij is 87 jaar geworden.

Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 1 Winter 2018

Nieuwsflitsen

Op 11 februari ontvingen wij van de verantwoordelijk verpleegkundige Miranda Focke uit het verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest waar dr. A. J. Kölker (roepnaam Bert) verzorgd werd, het trieste bericht dat Bert daar op 20 januari 2018 was overleden. Bert was 87 jaar en is overleden op zijn kamer en gecremeerd zonder dat zijn nabestaanden of vrienden erbij mochten zijn. De familieleden die hij nog had zijn op leeftijd en zagen nl. af van de nalatenschap. Zijn vele boeken en prenten en andere dingen zijn door het verpleeghuis Van Wijckerslooth overgedragen aan VOL omdat men vond dat ze daar goed terecht komen. Bert is in 2015 vanuit Lisse (Jan Steenstraat 41) verhuisd naar het verpleeghuis Marienhaven te Warmond vanwege zijn Alzheimer ziekte en heeft onze Ver. Oud Lisse al voor en tijdens zijn verhuizing vele boeken uit zijn archief geschonken. Hij is begin 2017 door zijn ernstig wordende dementie, verhuisd naar een gesloten afdeling in het verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest. Bert heeft na zijn pensioen als provinciaal archivaris van de provincie Noord Holland veel onderzocht voor “Oud Lisse”. De resultaten hiervan zijn o.a.  in twee boeken uitgegeven: in 2010 verscheen het boekje “Grenspalen te Lisse” en daarop aansluitend in 2013 het boek “Kroniek van de Lisser Timmerman en Molenmaker Cornelis van der Zaal (1762-1839)”. Ook heeft Bert heel veel vrijwilligerswerk gedaan voor het Westfries Genootschap. Voor dit vele vrijwilligerswerk werd hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau. De Ver. Oud Lisse heeft hem voor zijn vele vrijwilligerswerk Erelid van onze vereniging gemaakt op 10 februari 2016 in Mariënhaven te Warmond en hem toen een ereoorkonde en een erespeld van Vereniging Oud Lisse verstrekt. Wij zullen ons hem altijd blijven herinneren als een vriendelijke, beschaafde en bijzonder aardige man.