Sinds kort heeft de Vereniging Oud Lisse een abonnement op de Archiefviewer van het Kadaster. Dit is een webapplicatie waarmee je informatie kunt zoeken in het kadastrale archief. We organiseren een cursus voor het gebruik. .

Met de Kadaster archiefviewer kan online onderzoek gedaan worden in de openbare registers van het Kadaster. De archiefviewer bevat:

  • Kadastrale leggers en hulpregisters (o.a. registers 71) om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken. Deze registers zijn de voorloper van de Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Hulpkaarten (kaarten op schaal met de begrenzing van nieuw gevormde kadastrale percelen)
  • Veldwerken (door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens)

De periode waarover bovenbeschreven archiefstukken beschikbaar zijn, kan variëren.

De Kadaster Archiefviewer komt beschikbaar via enkele PC’s in ons servicecentrum (De Vergulde Zwaan).

Het gebruik van de Archiefviewer vraagt om enige training. In overleg met het Kadaster is  een cursus georganiseerd. Die cursus vindt plaats bij het Kadaster in Arnhem op dinsdag 22 mei 2018.