Hockeyclub Hisalis 50 jaar

Sporen van vroeger (LisserNieuws)                                                           

11 oktober 2022

 door Nico Groen                       

HC Hisalis is een bloeiende hockeysportvereniging met vijftig jaar clubgeschiedenis. De vereniging richt zich vooral op inwoners uit Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Sassenheim, Voorhout en De Zilk. Hisalis heeft op dit moment ruim 700 leden en veel vrijwilligers. Het motto is ‘samen met elkaar, voor elkaar’.

Op 24 mei 1972, vijftig jaar geleden, vond de oprichtingsvergadering plaats, waarbij 30 personen aanwezig waren. De toen pas 16-jarige Paul van Kerkum was vanaf het begin actief en hem komt de eer toe de naam HISALIS te hebben bedacht. De hockeyvereniging was bestemd voor met name enthousiaste hockeyers woonachtig in HIllegon, SAssenheim en LISse. Er werd besloten dat het clubshirt de rode kleur moest hebben. Daar bijna alle andere hockeyverenigingen een zwarte of donkerblauwe rok of broek hadden en wit veel te besmettelijk was, werd gekozen voor een bruine kleur rok en broek, waarbij de rode polo (naar een rode tulp) en bruine broek (de aarde) als symbool voor de Bollenstreek staan.

Locatie

Vanaf het begin heeft HC Hisalis zijn wedstrijden gespeeld aan de Ter Spekkelaan. Als clubhuis mocht gebruik worden gemaakt van de kantine van Sportclub Lisse. Toen deze voetbalvereniging eind 70-er jaren werd samengevoegd met Lisser Boys tot FC Lisse werden zowel HC Hisalis als Flags, de honkbal en softbalvereniging, de vaste gebruikers van het oude clubhuis van Sportclub Lisse. Nadat Flags een eigen onderdak had gekregen vlak bij haar eigen wedstrijdterrein, werd onder de bezielende leiding van de Veteranen B in het begin van de 80-er jaren, het oude Sportclub Lisse clubhuis gerenoveerd en vergroot. De vereniging groeide gestaag en in 1987 werd het kunstgrasveld aangelegd.

De crisisjaren
In de negentiger jaren verzeilde HC Hisalis in een serieuze crisis. Het ledental daalde van 250 tot onder de 200 leden. Het clubhuis stond op instorten en er was door de vele lekkages gevaar voor kortsluiting. De bereidwilligheid van de leden om iets te doen voor de vereniging was tot een absoluut minimum gedaald en er was jaarlijks een flink structureel negatief financieel resultaat.

In 1998 kwam de ommekeer door onder andere een geranium- en een amaryllisverkoopactie te houden. Behalve de broodnodige financiën brachten deze acties ook weer de bereidheid van verschillende leden en hun ouders op om iets voor de vereniging te gaan doen.

Zo vormden enkele ouders samen een professionele sponsorcommissie. Voorzitter Adri de Roon wist te bereiken dat de gemeente een welwillend oor had voor de wens van de vereniging voor de bouw van een nieuw clubhuis. Dit werd in 2001 gerealiseerd.   Ondertussen groeide het aantal leden onstuimig. Daarom werden in 2006/2007 een nieuw kunstgrasveld en aan hewt clubhuis een aanbouw van 200 m2 met twee verdiepingen gerealiseerd.

Sportief gezien gaat het de vereniging ook voor de wind met professionele teams, veel jeugd, hockey-clinics aan lagere en middelbare scholen en een afdeling, waarbij mensen met een verstandelijke beperking op hun niveau kunnen hockeyen met deelgenoten. Voor meer  over de historie van Hisalis kan men terecht op de website van de vereniging.

Foto: Het rode shirt moet een tulp voorstellen.
Foto: website Hisalis.nl

Foto: Het rode shirt moet een tulp voorstellen.

Foto: website Hisalis.nl

Foto: Het rode shirt moet een tulp voorstellen.

Foto: website Hisalis.nl

 

Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”

Info@oudlisse.nl