KONIJNEN- EN PLUIMVEESPORT VERENIGING 100 JAAR

De bloemenstreekshow in de HoBaHo hallen werd altijd druk bezocht. De geschiedenis wordt besproken.

Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)

27 februari 2018

door Nico Groen 

Welke Lisser heeft in zijn jeugd of met zijn kinderen in de glazen hal van de HoBaHo niet naar konijnen, cavia’s, hoenders, duiven, siervogels en watervogels staan gapen. Later was deze Bloemenstreekshow in Hal 2, waar nu het nieuwe appartementengebouw ‘De Veilingmeester’ staat. Sinds Hal 2 niet meer mocht worden gebruikt, is de tentoonstelling naar Bloembollenbedrijf de Ree Holland BV  in Lisserbroek verhuisd.
Op 6 januari 1918 is de ‘Kleindieren Sportvereniging KPV Lisse’ opgericht. Dat is dus 100 jaar geleden. Een eerbiedwaardige leeftijd voor zo’n soort vereniging. Een mooi moment om de geschiedenis te beschrijven. Vanaf het begin was de heer F.W. Daudey voorzitter. Dat bleef hij heel lang, namelijk tot 1950. In het begin waren voornamelijk mensen lid, die in hun achtertuin enkele kippen of konijnen hielden voor de eieren en voor de slacht. De sierlijkheid en de kleur van de dieren kwam op de tweede plaats. Toch bleek er behoefte te zijn aan tentoonstellingen om de dieren met elkaar te kunnen vergelijken. Later werden kleur en uiterlijk belangrijker.Vanaf 1923 werd jaarlijks een tentoonstelling gehouden.
In de oorlog zijn de tentoonstellingen gewoon doorgegaan, behalve in 1945. In 1943 mocht vanwege het 25-jarig bestaan van de vereniging de nationale tentoonstelling in Lisse worden georganiseerd. Dit was de 21ste tentoonstelling. In het Haarlems Dagblad van 18 januari 1944 staat een uitgebreid verslag van deze geslaagde nationale tentoonstelling in de hallen van de HBG, de latere CNB. Met ruim 1600 inzendingen was het aantal inzendingen veel groter dan de jaren daarvoor. De meeste prijzen werden gewonnen door de voorzitter W.F. Daudey, toen woonachtig in Hillegom. Hij kreeg ook de wisselbeker voor het hoogst aantal punten van de hele tentoonstelling. Toen heette de vereniging ‘Konijnen- en Pluimveesport Vereniging (KPV) Lisse en omstreken.
De burgemeester van Lisse jhr. mr. F. van Rijckevorsel bracht hulde aan de vereniging en aan W.F. Daudey vanwege zijn 25-jarig jubileum als voorzitter. Vermeldenswaardig is dat de heer J.C. de Haan, gemeentesecretaris en oorlogsslachtoffer, beschermheer van de vereniging was. In de Engel is een straat naar hem vernoemd.
Van vóór 1945 is verder weinig bekend. Het archief is namelijk in de oorlog verloren geraakt. Dit komt volgens de site van de KPV doordat muizen het archief hebben opgevreten. Het was veilig voor de bezetter opgeborgen op een zolder aan de Achterweg.
Het 75-jarig jubileum in 1993 was groots opgezet in hotel de Nachtegaal met dank aan de directie. Het feest was onvergetelijk, evenals de problemen om een en ander financieel rond te krijgen. Voor de financiering van dit festijn zijn ongeveer 1200 bedrijven benaderd en werd een loterij georganiseerd.
Hans Dol was van 1950 tot 1975 voorzitter. Zijn hobby was het houden van kippen en hoenders. Onder zijn leiding is het een echte hoendervereniging geworden.  Hans Dol was postbode in Lisse en had daardoor met veel mensen contact. Mede hierdoor werd hij ook wel de kippendokter van Lisse genoemd. In 1975 is het voorzitterschap overgenomen door Jan van Leeuwen uit Sassenheim. In 1988 is Leen Hogervorst voorzitter geworden en in 2004 heeft Co Korsuize het stokje van hem overgenomen. In die 100 jaar heeft de vereniging dus maar 5 voorzitters gehad.

Bij de jubileumtentoonstelling is vorige week, 22 en 23 februari, groots uitgepakt bij Tuincentrum TuineXtra in Noordwijk.

De laatste Bollenstreekshow was in 2012, daarna heette de tentoonstelling de Clubshow. Foto: KPV