LISSER POELPOLDER AL HONDERDEN JAREN OUD

Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)                                    2 juni 2015

door Nico Groen

Het is 50 jaar geleden, dat de bebouwing van de wijk Poelpolder begon. Dat wordt dit jaar met allerlei activiteiten gevierd. De komende tijd besteden we in ´Sporen van vroeger´ aandacht aan de geschiedenis van en cultuurhistorische elementen in de polder.

De droogmakerij Lisserpoelpolder bestaat al bijna 400 jaar.
De 3 hoofdkerken van Leiden hadden de rechten van het water van de Poel bij Lisse van de stad gekregen. De Poel bestond uit de Noordpoel, Geestwater, Zuidpoel en Cleynepoel oftewel Kleipoel.
De visserijrechten brachten echter te weinig op. In 1622 werd het besluit genomen om het geheel droog te malen om geld te genereren voor achterstallig onderhoud van de kerken. In 1623 werd een Ringsloot met dijk om de hele Poel heen gemaakt. Er kwam dus ook een ringsloot tussen het eiland Roversbroek en de bedijkte Poel. Voor de afvoer van het water werden 2 molens in één gang gebruikt. In 1624 werd de grond in gebruik genomen.
De Lisserpoelpolder is een van de oudste droogmakerijen van Zuid Holland. Hoewel het helemaal geen polder is, maar een droogmakerij kreeg het  wel de naam Lisserpoelpolder.

Ter aanvulling van de 2 oorspronkelijke molens aan het einde van de 2e Poellaan, die onvoldoende capaciteit hadden, werd in 1676 de Grote Lisserpoelpoldermolen gebouwd nabij de 3e Poellaan. Deze molen staat er nu nog.

De polder ligt 2 á 3 m onder het boezemwater van de Ringsloot. Het land  was en is vooral in gebruik als grasland . Het land ten westen van de polder ligt 60 cm boven  dit water. Dit is vaak zandgrond, waarop bollen geteeld worden. Het ommetje van de Poelpolder loopt op de dijk tussen de weilanden in de polder en de grond in gebruik voor bollenteelt aan de andere kant van het water. Dit is een groot contrast met elkaar. Boven de bollengronden zijn vaak veldleeuweriken te horen, maar boven de weilanden niet.

De Lisserpoelpolder bestaat hoofdzakelijk uit weilanden. Ten zuiden van de 2e Poellaan is wat bollenteelt te vinden. De zandgrond uit de ondergrond is hier naar boven gebracht. Het ommetje van de Poelpolder loopt tussen de bollengrond en het weiland door.  Het noordelijk gedeelte van de Poelpolder is vanaf 1965 geleidelijk bebouwd, maar was oorspronkelijk ook grasland, onder anderen van  boerderij  Poeleway, die nabij de Pauluskerk stond. Dit in tegenstelling tot de Roversbroek, waar tuinbouw de boventoon voerde. Dit vanwege het verschil in grondsoort. De bovenste teeltlaag van de Roversbroek bestaat voornamelijk uit veen die van de Poelpolder uit klei.

Er zijn nog een vijftal geriefbosjes in de polder. Ze zijn niet allemaal even goed onderhouden.
Het ommetje loopt langs het geriefbosje nabij de monumentale  boerderij van Langeveld. Dit geriefbosje bestaat helemaal uit essen. Hakhout voor gebruik in en rond de boerderij kwam daar vandaan.

Kaart van de Poelpolder en de Roversbroek van Jan Pieters Dou uit 1624. Foto Hoogheemraadschap Rijnland