MONUMENT VOOR DE GEVALLEN


Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)                                    19 mei 2015

door Nico Groen

MONUMENT VOOR DE GEVALLENEN

Ieder jaar is er op 4 mei ook in Lisse aandacht voor de slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Deze dodenherdenking wordt afgesloten met de  kranslegging bij het ´Monument voor de gevallenen´. Dit monument staat midden op de kruising van de Oranjelaan en de Heereweg. Deze jaarlijkse aandacht voor de oorlog en zijn slachtoffers is heel belangrijk  om de gruwelen van een oorlog niet te vergeten. Daardoor komt er hopelijk nooit meer oorlog in West Europa en proberen we met zijn allen wereldwijd zoveel mogelijk oorlogen te voorkomen.
Het standbeeld werd onthuld op 4 mei 1951 door jhr. F.J.C.M. van Rijckevorsel, burgemeester van Lisse tijdens de oorlogsjaren.

Op de website www.4en5mei.nl staat waarom dit standbeeld is opgericht.
´Het Monument voor de Gevallenen in Lisse is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Tevens herinnert het aan twee Nederlandse militairen uit Lisse die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld. De twee omgekomen militairen zijn J.J. Kortekaas en N.P. Obdam´. Volgens het boek `Wat toch een tijd` uit 2005 van Ed Olivier waren er in Lisse 60 oorlogsslachtoffers. De omstandigheden waaronder deze Lissers omkwamen wordt in het boek beschreven met vele interviews van nabestaanden en andere bekenden van de slachtoffers. Dit boek kan in de bibliotheek van Lisse worden geleend.
Op bovengenoemde website staat ook een beschrijving van het beeld. ´Het Monument voor de Gevallenen in Lisse is een bronzen beeld van een zich oprichtende, naakte mannenfiguur die zijn armen in een afwerende houding boven zijn hoofd houdt. Het beeld is geplaatst op een natuurstenen voetstuk. Het beeld is 1 meter 90 hoog, 77 centimeter breed en 73 centimeter diep. Vóór de sculptuur is in 2002 een natuurstenen gedenksteen geplaatst op een schuin oplopend voetstuk. Het monument staat symbool voor de wederopstanding en voor de overgang van droefheid naar vreugde. Na jaren van onderdrukking en ellende hervindt Nederland zijn vrijheid en soevereiniteit. Het beeld symboliseert tevens het levende besef van een voortdurende worsteling. Om de democratie in stand te houden is waakzaamheid geboden´.
De tekst op het voetstuk van het beeld luidt: ‘MET STEUN VAN DE ALMACHTIGE
1940 – 1945’.
De tekst op de gedenksteen luidt: ‘TER HERDENKING GEVALLENEN IN NEDERLANDS-INDIË1945 1950’.

Wat opvalt is, dat op bovengenoemde site staat dat het Monument voor de Gevallenen geadopteerd is door Rembrandtschool en door basisschool deKlarinet.
De ontwerper van dit standbeeld is Cephas S. Stauthammer (1899-1983) uit Den Haag.
Hij  was leraar beeldhouwen aan de academie voor beeldende kunst ‘Kunstoefening’ in Arnhem. Rond 1954 kreeg hij meer bekendheid. Hij was ook enige tijd voorzitter van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en in 1964 was hij een van de beeldende kunstenaars die een reisbeurs kreeg van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Hij had het standbeeld  in Lisse al gemaakt voordat hij een bekende beeldhouwer werd.

Monument voor de Gevallenen in 1951 onthult door ex-burgemeester van Rijckevorsel. Foto Nico Groen