POELPOLDER 50 JAAR: VAN WEIDSE WEILANDEN NAAR WONINGEN

Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)                                    4 april 2015

door Nico Groen

De historie begint gisteren. Een van de doelstellingen van de Vereniging Oud Lisse is het levend houden van de historie van Lisse. Daar past dus ook bij dat stilgestaan wordt bij het feit dat de bebouwing van de wijk Poelpolder 50 jaar geleden begon en met de ontwikkelingen daarna.
In verband met Poelpolder 50 jaar heeft Arie in ’t Veld een boek geschreven met de weidse titel ‘Uitgestrekte weilanden werden woonwijken’. Het boekje kan besteld worden via het secretariaat van de stichting Poelpolder 50 of Tiny.Reeuwijk@xs4all.nl.
Arie: “De geschiedenis van die halve eeuw is in het boek samengevat. Het boek heeft niet de pretentie om de gehele halve eeuw vast te leggen, omdat vooral de nadruk is gelegd op de start van de woningbouw in de wijk 50 jaar geleden en de ontwikkelingen daarna”.
In 1956  begonnen reeds de voorbereidingen om in dit gebied op grote schaal huizen te bouwen. De bedoeling was om in 1962 te beginnen met bouwen. Dat gebeurde uiteindelijk in 1965. Op 2 december 1965 werd door burgemeester de Graaf in de gevel van de woning op de hoek Uitermeer/Ruishornlaan een gedenksteen geplaatst. Op 1 juni 1966 werden de eerste woningen aan de Ooievaarsstraat in gebruik genomen. Arie beschrijft ook een aantal interviews met bewoners van het eerste uur. Het bleek dat er lang niet alleen woningzoekenden uit Lisse in de Poelpolder kwamen wonen. Zij kwamen overal vandaan, maar vooral uit de regio Leiden. De eerste bewoner Roel Koning: “Een winkelcentrum moest er ook komen, maar dat bestond alleen op papier. Voor de dagelijkse boodschappen konden we terecht in een noodwinkelcentrum, dat in garages was gevestigd op het binnenplein van de Zwaluwstraat”. Verder staat er bijvoorbeeld een interview in met een timmerman, die aan de flats heeft gewerkt. Al gauw werd er een actiecomité opgericht. Het resultaat hiervan was de oprichting van het Gemeenschapscentrum De Poel. Bovenstaande en nog veel meer staat in het prettig te lezen boek.
Het laatste Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse van januari 2015 bestaat  voor een groot gedeelte uit artikelen over de Lisser Poelpolder, onder andere het droogleggen van de Lisser Poel in 1624. Het heette toen de ‘Bedijkte Lisser Poel’. Ook het feit, dat de Lisser Poelpolder helemaal geen polder is maar een droogmakerij, komt aan de orde evenals het feit, dat wat nu de wijk Poelpolder heet voor een groot gedeelte in de Rooversbroekpolder ligt. In een ander artikel staat, dat de naam Poelpolder al in 1602 vermeld wordt in het Rechtelijk Archief van Lisse in de relatie tot  verpachting  van een stuk land. Dus vele jaren vóór de droogmaking van de Lisser Poel. Deze oude Poelpolder lag ten westen van de huidige Poelpolder richting Heereweg.

Het boek ‘Uitgestrekte weilanden worden woonwijken’ van Arie in ’t Veld leest plezierig.