Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)

17 juli 2018

Nico Groen 

Het gaat hier om de wandelknooppuntenroute door de Duin- en Bollenstreek en de digitale Historische Atlas.

Wat betekenen toch die donkere paaltjes met rode pijltjes met een nummer op een gele achtergrond? Veel mensen vragen zich dit af. Er staat ook een nummer op het paaltje. Volg je de pijltjes, dan zie je even verderop eenzelfde bordje met een rode pijl op een gele achtergrond aan een lantaarnpaal, een verkeersbord of iets dergelijks. Deze pijl wijst  de  vervolgrichting aan. Kijk je van dichtbij op zo’n paaltje, dan zie je de woorden Bollenstreek en Wandelroutenetwerk.

Het gaat hier om de wandelknooppuntenroute door de Duin- en Bollenstreek. Dit werkt op dezelfde manier als de fietsknooppuntenroute. Helaas staat er langs de wandelknooppuntenroute weinig informatie over de route en de omliggende knooppunten, zoals bij fietsen wel het geval is. Bij de VVV en het gemeentehuis is een gratis kaart van dit wandelnetwerk in de Duin- en Bollenstreek te verkrijgen. Op www.wandelen123.nl  is een kaart met de route te bekijken en te downloaden.

Tot zover de inleiding. Waarom vermeldt de Vereniging Oud Lisse deze informatie in deze column? Dat komt omdat veel routes langs belangrijke cultuurhistorische elementen gaan.

Digitale info tijdens het wandelen

Digitale informatie over belangrijke cultuurhistorische elementen buiten de dorpscentra is goed te vinden op www.cultuurhistorieduinenbollenstreek.nl. Inzoomen geeft vele punten, lijnen en vlakken. Als je op zo’n punt lijn of vlak klikt, komt er cultuurhistorische informatie beschikbaar. Als je dit tijdens het wandelen doet, kun je dus lezen wat er op cultuurhistorisch gebied om je heen te zien is. Deze digitale Atlas van de Duin- en Bollenstreek is een project van het Cultuur Historisch Genootschap (CHG)  Duin- en Bollenstreek en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond met medewerking van plaatselijke historische verenigingen, zoals de Vereniging Oud Lisse.

Sta je bijvoorbeeld bij de Zemelpoldermolen (en je klikt op de Atlas), dan krijg je naast informatie over de molen, ook voorlichting over de Zemelpolder, die in 1662 gevormd is uit 2 kleinere poldertjes. Klik je iets meer naar het oosten dan volgt een beschrijving van de  Lisserpoelpolder, die in 1624 ontstaan is door de Noordpoel, de Zuidpoel, het Geestwater en de Kleipoel te omdijken en droog te malen. Klik je op de blauwe lijn, dan volgt een beschrijving van de Rijnsloot, die aan de westkant langs de dijk om de Poelpolder heen loop. Volg je de knooppuntenroute over de dijk naar het zuiden, dan is info over de stolpboerderij van Langeveld te vinden, evenals van het geriefbosje even verderop. In dat groene gebied staan ook mededelingen over de verkaveling en het slotenpatroon van de oorspronkelijke droogmakerij. Hier vlakbij ligt donjon ‘t Huys Dever waarvan de geschiedenis ook kort wordt beschreven.

De digitale Atlas is nog lang niet compleet. Zo staat er over de cultuurhistorie van de dorpskernen nog nauwelijks iets in. Ook rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn vaak nog niet ingevuld. Iedereen kan aanvullingen doorgeven via een digitaal mutatieformulier, te vinden bij de handleiding van de digitale atlas.  De ingevulde en doorgestuurde mutatieformulieren worden  beoordeeld door een deskundige werkgroep en vervolgens al of niet opgenomen in de atlas.

Foto: Een wandelknooppunt met het nummer van de paal en pijltjes naar de volgende knooppunten. Foto: Nico Groen