Heereweg 457 – Heilige Engelbewaarderskerk

De R.K. Kerk Heilige Engelbewaarders is gebouwd in Neo-Byzantijnse stijl. De kerk is aan alle zijden vrijwel symmetrisch.

Kadaster: B-2937. Monumentnummer: 516106. Bouwjaar 1930. Architect: J. Stuyt. 

Het ledental van de Sint Agathaparochie is aan het begin van de 20e eeuw flink gestegen. In buurtschap ‘de Engel’ woont een groot aantal rooms-katholieken. Reden om een nieuwe parochie te stichten.

De Engelbewaardersparochie is gesticht in 1929 en moest de bouw van een nieuwe kerk voorbereiden. Waarmee de tot dan gebruikte schuurkerk vervangen zou worden.

De eerste pastoor kreeg in januari van dat jaar de opdracht de parochie voor te bereiden en plannen te ontwikkelen voor de bouw van een kerk met pastorie en begraafplaats, een jongensschool, een meisjesschool, een bewaarschool, een kosterswoning, een zusterhuis en een broederhuis.

Reeds op 18 september 1929 kon de parochie worden opgericht en werd voor tijdelijk een noodkerk in gebruik genomen. De noodkerk bleek onmiddellijk te klein en moest meteen uitgebreid worden.

Er werd een schitterend terrein voor de nieuwbouw gevonden, gelegen bij de Beekbrug. Het terrein werd bovendien door de eigenaren, het echtpaar Heemskerk-Hoogduin, geschonken aan de parochie.

Op 7 maart 1930 werd het contract getekend voor de bouw van kerk en pastorie en al in het najaar van 1930 konden pastoor en kapelaan hun intrek nemen in de pastorie. Nadat de huidige kerk in 1931 was ingewijd door de bisschop van Haarlem, Mgr. J Aengenent, bleef de noodkerk behouden en gehandhaafd als parochiehuis, tegenwoordig “de Kleine Engel”.

Het hele complex was in twee jaar tijd gerealiseerd, maar veroorzaakte wel een hoge financieringslast. Zelf faillissement dreigde, maar kon door de nodige inspanningen (o.a. bollenveilingen) worden voorkomen.

De kerk is ontworpen door architect Jan Stuyt (1868-1934), mede naar een schets van bouwpastoor Sentenie. De bouw werd uitgevoerd door aannemer W de Vreede uit Noordwijk; kosten ƒ 232.500,00 (€ 105.500,–).
Architect Stuyt was geen onbekende in de streek. Hij ontwierp ook de Hillegomse Sint-Jozefkerk (1926-1927).

De kerk is van het type centraal-bouw en heeft met name in het interieur de stijlkenmerken van de Byzantijnse bouwkunst en kan daarom worden beschouwd als voorbeeld van Neo-Byzantijnse stijl. De kerk is aan alle zijden vrijwel symmetrisch van opbouw.

De Engelbewaarderskerk staat bekend om zijn prachtige koepel die is geschilderd door Jan Dunselman(1863-1931). In de nok van de koepel zien we drie ringen ineen. Zij vormen een uitbeelding van de H. Drie-eenheid, Vader, Zoon en H. Geest. Zij worden geëerd door 12 engelen, die rondom hen staan. Daaronder staan de apostelfiguren.

De afbeeldingen van de kruiswegstatie zijn ontworpen door de kunstenaar Joep Thiessen en in 1957 aangekocht met het geld dat de parochianen in 1954 hadden aangeboden bij de viering van het 25-jarig bestaan van de parochie.

Na het tweede Vaticaans Concilie werd in 1969 het oude altaar afgebroken en werd het gehele altaarpodium opnieuw ingericht.