Berichten

Lisse is weer een Hofleverancier rijker: Kistenfabriek Bakker

Op 4 december 2014 heeft kistenfabriek en houthandel M Bakker & Zonen het predicaat Hofleverancier gekregen. Zij bestaan 100 jaar.

Nieuwsflits van  Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 1, januari 2015

Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, reikte op 4 december 2014 het predicaat van Hofleverancier uit aan kistenfabriek en houthandel M. Bakker & Zonen. Voor dit predicaat kan een bedrijf in aanmerking komen door allereerst 100 jaar te bestaan en daarnaast moet het ook nog eens zeer goed bekend staan in de streek waar men werkzaam is.
Het predicaat Hofleverancier is één van de oudste Koninklijke onderscheidingen. In 1815 verleende Koning Willem I voor het eerst het recht tot het voeren van het Koninklijk wapen met het opschrift ‘Hofleverancier’ aan bedrijven. Vanwege het leveren van zeer hoge kwaliteitsproducten mochten zij leveren aan het hof. Het Koningshuis zag dit als een stimulans voor de opbloei en wederopbouw van ons land na de Franse overheersers die ons land leeggeplunderd achterlieten. Na 1850 werd de regel wat soepeler gehanteerd en hoefde men niet echt meer aan het hof te leveren. Men kon nu ter gelegenheid van een jubileum van een bedrijf in aanmerking komen voor dit predicaat. Door de tijd heen ontstond er wat gesjoemel rond deze onderscheiding, men bleef het wapen voeren ook als bedrijven van eigenaar wisselden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ook waren er ondernemingen die het predicaat niet meer waardig waren vanwege kwaliteitsvermindering. Om deze redenen werden er in 1987 strengere richtlijnen en eisen gesteld aan de firma’s bij het aanvragen van deze onderscheiding. Nu kent de koning het predicaat toe aan de onderneming zelf en niet meer aan de eigenaar. Het is ook zo dat na 25 jaar verlenging moet worden aangevraagd. Het wapenschild werd ook anders Het oude schild kwam daarmee te vervallen. De nieuwe onderscheiding in de vorm van het Koninklijke wapenschild heeft als opschrift ‘BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER’. De firma zal het wapenschild daadwerkelijk moeten verdienen en blijvend kwaliteit leveren om het te mogen blijven voeren. Herman van Amsterdam heeft de geschiedenis van de kistenfabriek en houthandel M. Bakker & Zonen beschreven in het jubileumboekje “Een eeuw bollenkisten”.

Glas-in-lood raampjes in gemeentehuis.

Else Wesseling onthulde de  glas-in-lood raampjes in het gemeentehuis. Zij zijn gerestaureerd door van der Meij. De raampjes komen uit het VVV-gebouw  aan de Grachtweg. Ze verwijzen naar een belangrijke bedrijfstak in Lisse;  de beurtschipperij. De laatste beurtschipper was Martinus van der Linden.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 4, oktober 2012

 

Dit raampje is mooi gerestaureerd.

De glas-in-lood raampjes die op initiatief van Else Wesseling werden gerestaureerd, zijn een maand lang te zien in het gemeentehuis van Lisse. Voor de onthulling zei Else Wesseling: “Ze zijn maar klein, maar best groot waar het de betekenis ervan aangaat; ze verwijzen naar een eens belangrijke bedrijfstak in Lisse; de beurtschipperij.” De laatste beurtschipper was Martinus van der Linden, in wiens huis de raampjes naast de haard zaten. Ze legde uit dat ze heel veel had opgestoken van mevr. Van der Linden en de heer Theo van der Linden. Ook zei ze: “Deze raampjes moesten dus bewaard worden voor het nageslacht; dat stelde de V.V.V. heel nadrukkelijk en dat vond ook de Vereniging Oud Lisse. Het nageslacht ? Wie is dat? Zijn dat de generaties die na ons komen? Ongetwijfeld. Maar, WIJ zijn dat net zo goed; wij zijn het nageslacht van TOEN. Het lijkt mij van het grootste belang dat aspecten van het verleden ook voor onszelf worden bewaard. Als je ouder wordt is HERBELEVEN namelijk steeds waardevoller. De Vereniging Oud Lisse creëert hiervoor een kader en ik hoop dat meerdere dorpsgenoten geïnspireerd worden ook op zo’n manier naar het verleden te kijken en ook actie ondernemen om te behouden voor straks, maar ook voor NU.”

Na de restauratie ziet het schip er weer mooi uit

Nadat ze nog allen die hadden meegewerkt aan dit project bedankte kon ze samen met wethouder De Roon de onthulling verrichten. Restaurateur Van der Meij wees nog op de verschillende kleuren van de zeilen en de golven in de raampjes en vertelde hoe moeilijk het was geweest om voot de restauratie weer het juiste antieke glas te krijgen. De raampjes verluchten dus voor een periode van 4 weken de raadszaal, maar kunnen vanuit de gang prachtig bekeken worden. Je zou er bijna een extra bezoek aan de gemeentewinkel voor gaan afl eggen.

Else Wesseling en Arie de Roon bij de net onthulde raampjes.