Evenementen

Lezing op 17 mei 2022: ‘Lisse in verandering, 400 jaar Poelpolder’

Het bestuur van de Vereniging Oud Lisse nodigt leden en belangstellenden uit voor een lezing op dinsdag 17 mei 2022 vanaf 20:00 uur.

Liesbeth Brouwer
over
‘Lisse in verandering, 400 jaar Poelpolder’

 

Geschiedenis is eigenlijk een aaneenschakeling van veranderingen. De droogmakerij van de bedijkte Lisser Poel was een grote verandering.  In 1622 werd het besluit daartoe genomen. In 2024 wordt het feit herdacht dat de Poelpolder 400 jaar eerder drooggelegd werd. Dit komende jubileum was voor de Vereniging Oud Lisse aanleiding om een nieuw onderzoek naar de geschiedenis van de Poelpolder te starten. Natuurlijk beginnend met reeds bestaand materiaal.

Liesbeth Brouwer start met het verhaal ‘LISSE IN VERANDERING, 400 jaar Poelpolder’ en zal dan ingaan op eerder onderzoek over dit deel van de geschiedenis van ons dorp. Het verhaal van deze avond begint in het Lisse van meer dan vier eeuwen geleden, maar ook de grootschalige nieuwbouw van na de oorlog wordt belicht.

Liesbeth Brouwer is geen Lisser van geboorte, maar heeft inmiddels wel het grootste deel van haar leven in Lisse gewoond en voelt zich ook wel een beetje een Lisser.

Geschiedenis was niet haar lievelingsvak op school. Die belangstelling kwam pas later. Door actief te worden bij Oud Lisse groeide ook de belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis. Al jaren is zij betrokken bij de redactie van ons Nieuwsblad en hebt u regelmatig iets van haar hand kunnen lezen. In het Nieuwsblad is meerdere keren gepubliceerd over de Poelpolder, deels ook van haar hand.

De lezing wordt gehouden in de Vergulde Zwaan, 1e Havendwarsstraat 4 Lisse. De lezing begint om 20.00 uur en er is koffie vooraf aan de lezing verkrijgbaar. Niet-leden betalen € 3,00 entree. We vinden het fijn als u zich van te voren aanmeld voor de lezing via info@oudlisse.nl, zodat we een inschatting hebben hoeveel mensen er komen.

Net als de vorige keer maken we een opname van de lezing, welke we op een later tijdstip zullen uitzenden..