Berichten

OPEN MONUMENTENDAG 2016 GESLAAGD

Met 3500 bezoekers kan men terugzien op een geslaagde jubileumdag in Lisse. Het was namelijk de dertigste uitvoering.

Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)

4 november 2016

door Nico Groen 

 
Na alle binnengekomen presentielijsten geteld te hebben blijken uit maar liefst 75 verschillende plaatsen bezoekers naar Lisse te zijn gekomen. Dit zijn vaak oud-Lissers, die Open Monumentendag een goede gelegenheid vinden om Lisse weer eens te bezoeken en te bekijken.

Dit concludeert het Comité Open Monumentendag Lisse na een evaluatie van de Open Monumentendag van 10 september. In dit Comité onder leiding van Emma Schuuring  is de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” sterk vertegenwoordigd.

Thema iconen en symbolen
Het landelijk thema van deze open dag was ‘Iconen en Symbolen’. Daarom had het Comité  Lisse de daken van de deelnemers als iconen in de folder gezet. Ook waren er nogal wat deelnemers, die religieuze iconen lieten zien, soms met Russisch orthodox gezang.
De Vereniging Oud Lisse had zich op symbolen in Lisse gestort. Veel foto’s van deze symbolen waren te zien in de inloop aan de 1e Havendwarsstraat 4. Verder gaven veel deelnemers aandacht aan wat voor hen iconen en symbolen waren.

Gevarieerd aanbod
Er waren dit jaar maar liefst dertig deelnemers, een symbolisch getal, omdat het de dertigste keer was dat er in Lisse een open monumentendag werd georganiseerd. Daaronder waren weer deelnemers die  nooit eerder hadden meegedaan met Open Monumentendag. Dit waren de fam. de Munk, Keukenhofdreef 18, Danscentrum Welkom, Bondstraat 13, Villa Maria, Heereweg 107 en het Pannenkoekenhuis, Kanaalstraat 22. Het Pannenkoekenhuis is een oude boerderij uit de 18e eeuw.
Een verscheidenheid aan deelnemers deed mee, zoals 5 kerken, een klooster, een danscentrum, een museum, 2 antiekhuizen, een oud politiebureau, een huis met bollenschuur, de Heemtuin, 2 villa’s, een poldermolen, het Thomashuis, de Rijks Middelbare Tuinbouwschool, 2 kastelen, een kinderboerderij, een pannenkoekenboerderij, het Frederikshof, een monumentaal station, een kunstcentrum en een Cultuur Historisch Centrum.

Veel activiteiten
Vanuit dit gevarieerde aanbod aan monumenten waren de mooiste klanken van muziek en zang te horen. Maar er viel ook veel te zien, te beleven en zelfs te proeven  zoals iconen, symbolen, rondleidingen, torenbeklimming, optreden van dansgroepjes, Heemtuin, kantklossen, tentoonstellingen, antiek, een iconograaf, oude politiecellen, schilderijen, Deverbroodjes, proeverijen, binnenkant van een molen, kinderactiviteiten, kasteelrondleidingen, oude koffers in een monumentaal station  en vooral veel iconenschilderijen.

Het Comité wil altijd graag de jeugd erbij betrekken. Dit jaar hebben 3 scholen meegedaan: de Beekbrugschool, school de Akker en de Josephschool. 180 Leerlingen toonden hun kunstwerken in 3 verschillenden kerken: Agathakerk, Salemkerk en Engelbewaarderskerk.
Dankzij de vele vrijwilligers en het prachtige weer heeft het jubileumjaar veel mensen blij gemaakt.

Dankbaar Comité
Van de Gemeente Lisse ontving het Comité subsidie om deze 30e Open Monumentendag te organiseren. Van de landelijke Bank Giro Loterij kreeg het Comité o.a. de nieuwe vlaggen.
De paardentram met pannenkoek, die in het centrum rondreed, was een geschenk van Stichting voorheen Coöp. Onderling Belang Lisse.
Namens het Comité Open Monumentendag Lisse hartelijk dank aan alle deelnemers, medewerkers, monumenteigenaren en sponsoren.

De Agathatoren beklimmen was letterlijk en figuurlijk een van de hoogtepunten. Foto: Nico Groen

GEREFORMEERDE KLISTERKERK EXPOSEERT 100 JAAR GESCHIEDENIS

De geschiedenis van 100 jaar gereformeerde kerk wordt beschreven. Nieuwbouw in 1933.

Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)

6 september 2016

door Nico Groen       

Op 20 januari 1916 werd de Gereformeerde Kerk Lisse officieel losgemaakt van de Gereformeerde Kerk Hillegom; de institutie was een feit. In juni 1914 was alvast een kerkje gerealiseerd op de huidige plaats van de kerk bij de Klister, Heereweg 105. Het was ‘een gebouwtje dat ‘t midden houdt tusschen ’n kerkje en een flinke vergaderzaal’.
Het houten gebouw zag er armetierig uit, want het ontwerp is vele malen aangepast om onder de 5000,- gulden te kunnen blijven. Het kerkje was zo gemaakt, dat het gemakkelijk tot een bollenschuur kon worden omgebouwd als er onverhoopt in de toekomst te weinig leden zouden zijn. De kerk was berekend op 150 personen. Er waren toen 19 gezinnen lid. Later kwamen er 50 zitplaatsen bij door het bouwen van een ‘gaanderij’. Binnen enkele jaren groeide de kerk uit tot 250 leden.

Vóór die tijd moest twee keer per zondag naar Hillegom gewandeld of door de rijkere gemeenteleden gereden worden. Dat viel natuurlijk niet mee. Een gemeentelid: “Door de grote afstand was ons leven deels onkerkelijk, omdat men door de weersgesteldheid of ouderdom die lange tochten niet mede kon maken om getrouw tweemaal te kunnen opgaan naar Hillegom”.
Omdat de fusiebesprekingen tussen landelijke gereformeerde kerken en de landelijk gereformeerde gemeenten mislukten, besloot men ook om die reden een eigen kerk in Lisse te realiseren. Dit, omdat men verwachtte leden te verliezen aan de Gereformeerde Gemeente, die in de Kanaalstraat al een kerkgebouw had.

Omdat de kerkgroei doorzette werd het gemis van ‘een eigen Herder en Leeraar’ steeds groter. Daarom werd dominee Th. Ruys in 1920 bevestigd. Hij bleef  hier 33 jaar tot zijn overlijden in 1953. Dat is een lange periode. Er wordt door oudere Lissers daarom soms nog steeds gesproken over het kerkje van Ruys.

De kerkgroei ging door. In 1933 werd de oude kerk daarom gesloopt en een nieuwe grotere kerk gebouwd. Architect Dirkmaat uit Broek op Langendijk kreeg opdracht een bouwplan te maken voor een kerk met een toren. De nieuwe kerk kon in maart 1934 in gebruik worden genomen. Dat is het gebouw, dat er nog steeds staat.

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw werd het gemis van een eigen verenigingsgebouw steeds groter. Dat resulteerde in 1960 in de aankoop van het gebouw Salvatori in de Wagenstraat, wat ‘redder’ betekent. Salvatori heeft tot 1982 goede diensten bewezen aan het verenigingsleven van de Gereformeerde Kerk. Toen werd besloten om bij de kerk een nieuw verenigingsgebouw neer te zetten. Dit werd De Klister.

Veel van wat hierboven geschreven is, komt uit het boekje van Ed Olivier, dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de kerk in 1991.
Het hele jaar 2016 is al een foto-expositie van de100-jarige geschiedenis te zien in de grote zaal van de Klister. Het kerkgebouw en de Klister worden tijdens de Open Monumentendag op 10 september opengesteld voor belangstellenden. De foto-expositie is dan te zien en wordt nader toegelicht.
Daarnaast laat Ds. Theo Hop in de kerkzaal zijn vele iconen zien. Daarbij is Russisch orthodox gezang te horen.

De bouw van de kerk in 1933 Foto archief Gereformeerde Kerk Lisse.

GEREFORMEERDE GEMEENTE 150 JAAR

Sporen van vroeger (Lisser Nieuws)                                25 augustus 2015

door Nico Groen

Op 6 september a.s is het 150 jaar geleden dat de Gereformeerde Gemeente werd gesticht. Een goede gelegenheid om bij de geschiedenis van de Salemkerk stil te staan.

In 1840 kwam Hendrik van Voorst naar Lisse en pachtte de boerderij van kasteel Keukenhof. Hij was lid van de Hervormde Kerk, maar voelde zich kerkelijk in Lisse niet thuis. Hij had meer affiniteit met ‘de Gereformeerde Kerk onder het Kruis’ te Noordwijk. In 1848 ging hij over naar deze gemeente en was er van 1852 tot 1855 ouderling.
In 1847 werd Gerrit Segers tuinbaas op kasteel Keukenhof en verhuisde het gezin naar Lisse. Segers en van Voorst werden vrienden. Ook Segers was aanvankelijk lid van de Hervormde Kerk van Lisse, maar ging al spoedig met van Voorst mee naar Noordwijk, omdat de prediking hem daar veel meer aan sprak. In 1851 zegde ook hij zijn lidmaatschap van de Hervormde Kerk op.

Omdat het op den duur steeds moeilijker werd om naar Noordwijk te gaan, besloten van Voorst en Segers met nog enkele andere vrienden om iedere zondag twee leesdiensten te houden bij Segers thuis.
De vriendenkring breidde zich uit en men besloot een kerkje te bouwen aan de Kanaalstraat op grond van Gerrit Segers. Ds. Kloppenburg werd gevraagd een gemeente te stichten. Op 6 september 1865 heeft hij de gemeente geïnstitueerd. Een jaar later was de kerk al te klein en werd een nieuwe gebouwd. De oude kerk werd toen pastorie en kosterswoning. Deze nieuwe gemeente behoorde toen dus bij de  ‘Gereformeerde Kerken onder het Kruis’. In 1907 sloot men zich aan bij de toen opgerichte Gereformeerde Gemeenten.

In 1886 werd ds. Fransen beroepen. Intussen was het kerkbezoek sterk toegenomen. Uit de verre omgeving kwamen de mensen naar Lisse om de prediking van ds. Fransen te beluisteren. Iedere zondag was de kerk stampvol. Dus besloot de kerkenraad tot de bouw van een nieuwe kerk met pastorie in de Kanaalstraat, waar nu C&A staat. Op 6 februari 1887 werd de eerste dienst in dit nieuwe, derde, kerkgebouw gehouden.

Op een gegeven moment kwam het voorstel om weer een nieuwe kerk te bouwen omdat de bestaande kerk te klein was geworden. Van de gemeente Lisse werd daarvoor een perceel grond gekocht aan de Tulpenstraat. Op 17 augustus 1935 werd de eerste steen door ds. Ligtenberg gelegd.
De laatste dienst in de Kanaalstraat werd gehouden op 2 februari 1936, nadat de Gemeente hier 49 jaar gekerkt had.

Door de oorlogssituatie werd het kerkbezoek moeilijk. Er was geen elektriciteit, dus waren er geen avonddiensten meer. Helaas was ook een aantal gemeenteleden als gevolg van de oorlog overleden.
De pastorie aan de Kanaalstraat was door de Duitsers gevorderd, maar al in 1942 werd grond aangekocht voor de bouw van een nieuwe pastorie vlak bij de kerk.

In het laatste Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse staat een artikel naar aanleiding van de stamboom van Gerrit Segers, 150 jaar geleden één van de twee initiatiefnemers bij het stichten van de Gereformeerde Gemeente. Gegevens zijn ontleend aan informatiemateriaal dat behoorde bij een expositie in Museum de Zwarte Tulp, die in 2006 samen met de Vereniging Oud Lisse was opgezet.

Foto uit het jubileumboek ‘Uw trouw is groot’. De derde kerk aan de Kanaalstraat heeft dienst gedaan van 1887 tot 1936.

Heereweg 252 – Kosterij van de Grote Kerk

Cultuur historisch belangrijk vanwege gebruik als kosterij.

Kadaster: C-3548. Bouwjaar: 1912. Architect. Leen Tol sr.

De kosterswoning dateert uit 1912 en is ontworpen door architect Leen Tol sr. De kosterij, met de poortdoorgang, vormen samen met de kerkhofmuur een mooie omlijsting van het kerkgebouw met omliggend kerkhof.

De foto is vanaf het kerkhof genomen

In het midden de kosterswoning

De foto is vanaf het kerkhof genomen

Nassaustraat 45 en Oranjelaan 98 – ‘Mariakerk’

Voormalige RK-kerk met de naam ‘Onbevlekt Hart van Maria’.

Kadaster: D-8527 en D-8529. Bouwjaar: 1952. Architect: bureau Paardekooper-Barnhoorn.

De kerk werd in 1952 ontworpen door het architectenbureau Paardekooper-Barnhoorn uit Lisse, in samenwerking met Dom Hans van der Laan (van de bekende Leidse architectenfamilie en medegrondlegger van de Bossche School) en zijn broer ir. N. van der Laan.

In maart 1950 werd de basis gelegd voor de bouw van deze kerk. De bevolking nam toe en uitbreiding van het dorp was noodzakelijk. Aan de oostzijde van Lisse was nog plaats genoeg voor uitbreiding. En voor het stichten van een parochie en het bouwen van een kerk met pastorie.
Op uitnodiging van de heer G.P.A. van Zuylen, pastoor van de St. Agatha en van het kerkbestuur, bestaande uit de heren K.Barnhoorn, J.Berbee Gzn. J.P.de Koning en N.Stokman, verschenen op 12 maart 1950 (Anno Sancto) in de zaal van de Pastorie van St.Agatha de waarnemend burgemeester van Lisse de heer J.W.A.Lefeber, de heren C.M.Jonkman, Cv.d.Laan, G.A.Ransdorp, H.P.v.d.Reep en A.Th.M.Zwetsloot (de heren P.v.d.Veld, G.H.Intres en Jac.Raaphorst hadden bericht van verhindering gestuurd) voor een vergadering met als onderwerp van bespreking “Het stichten van een derde Rooms Katholieke Kerk met scholen te Lisse”.
Uit deze vergadering vormde zich een actiegroep (het Sint Willibrordus Comité), die aan de arbeid toog en binnen de kortste keren zorgde dat er bij alle katholieken, zowel in Lisse als in Lisserbroek een folder de brievenbus binnengleed, waarin de plannen bekend werden gemaakt. Met de uitnodiging om na de Hoogmis in het KAB-gebouw ( nu ‘De Gewoonste Zaak’) bijeen te komen om nader over de plannen geïnformeerd te worden.
Op zondag 10 september 1950 verscheen de pas benoemde ‘bouwpastoor’ de heer J.Staadegaard voor het eerst op een vergadering. Er zou voor een bedrag van 350.000 gulden gebouwd gaan worden.

Op 29 december 1951 kon de eerste steen worden gelegd, gemaakt door de bekende beeldhouwer Niels Steenbergen uit Teteringen. In april 1952 werd de vlag in top gehesen. Na afronding van de bouwwerkzaamheden schafte men de kruiswegstatie aan. Ene Toorop was hiervan de maker, en deze waren afkomstig uit de Lourdeskerk in Scheveningen. De klok kwam van de bekende klokkengieter Petit.

Eind 1951 worden de plannen voor een eigen kerkhof bij de kerk vastgelegd. Maar het gemeentebestuur liet weten dat men geen toestemming kon verlenen. De parochianen lieten het hier echter niet bij zitten en na veel gepraat was de zaak op 1 juni 1952 rond.

Door Mgr. Huibers, Bisschop van Haarlem, werd op Zondag 20 augustus 1952 de plechtige inwijding van de kerk van het Onbevlekt hart van Maria verricht, toegewijd aan Maria van Fatima.

Na het tweede Vaticaanse concilie werd de kerk soberder. De muren werden wit en de vertrouwde schildering in de apsis verdween onder de verf.

De ontkerkelijking en het tekort aan priesters maakten dat er een einde kwam aan de functie van kerkgebouw.

Deze belangrijke wederopbouwkerk is in maart 2007 aan de eredienst onttrokken. De Mariakerk in Lisse is op 18 maart 2007 dichtgegaan. Een dag eerder, zaterdagavond 17 maart, was de allerlaatste viering in het kerkgebouw aan de Nassaustraat. Een bijzonder moment was het moment waarop de Godslamp werd uitgeblazen. Dat maakte het einde definitief.

Het gebouw in een gezondheidscentrum geworden. Aan de Nassaustraat staat een dagkapel. Deze Mariakapel werd op 20 februari 2010 ingezegend door Adrianus Kardinaal Simonis em. aartsbisschop en voormalig inwoner van Lisse, en door Mgr. A.H. van Luyn, bisschop van Rotterdam. De kruisen van het dak zijn verwijderd om plaats te maken voor ‘kristallen’ zoals het exemplaar dat zich ook op de Mariënhof bevindt. De kerkklok is terug in een klokkenstoel, die op het kerkplein is geplaatst.

Architectuur
De kerk is een driebeukig, bakstenen pand op rechthoekige plattegrond, in het centrale deel twee bouwlagen hoog en afgedekt met een schilddak. Symmetrische voorgevel met vijf vensterassen en inwendig portaal met twee betonnen zuilen en betonnen latei. Aan de achterzijde wordt de kerk met een apsis afgesloten. Kleine vensteropeningen en eenvoudig siermetselwerk in gevels.
De gevels zijn van rode baksteen in wildverband. Op de begane grond in de voorgevel is een inwendig portaal met twee betonnen zuilen en een betonnen latei. Een grote rechthoekige ingang met rijk beschilderde deuromlijsting binnen een dubbelsteens rondboog. Aan weerszijden in de zijbeuken een smalle, lichtgetoogde vensteropening een tweeënhalf steens strek. In tweede bouwlaag centrale deel drie vierkante spaarvelden, elk voorzien van een vierkante, lichtgetoogde vensteropening onder een bakstenen strek. De gevel wordt door een omlopende betonnen lijst en banden in siermetselwerk afgesloten. De zijgevels zijn in eenzelfde stijl opgetrokken met samengestelde rondboogvensters onder dubbelsteens rondbogen in de zijbeuken, een sierlijk klokkengeveltje in de linker zijbeuk en een aangebouwd portaal in elk van de zijbeuken als kenmerkende elementen. Aan de achterzijde wordt de kerk met een apsis afgesloten.
In de entree van het centrale deel grote, rijk bewerkte houten paneeldeuren. In aangebouwde portalen eveneens houten paneeldeuren. In de boogvensters glas-in-lood ramen. Schilddak met nok haaks op de voorgevel. Op dak gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen en twee pirons in kruisvorm. Het kerkgebouw is door midden van een tussenlid met de pastorie verbonden. Beide bouwdelen zijn in de stijl van de kerk uitgevoerd.
ir. A.H.J. Paardekooper (1918-1991), die na de oorlog in de Bollenstreek zijn architectenpraktijk begon, was een bevlogen architect. Verhoudingen/maten waren zeer belangrijk. Onderdelen van gebouwen zijn op elkaar afgestemd. Bij de Mariakerk is de speciaal gemaakte baksteen precies 5 cm hoog. Met de specie meegerekend wordt de hoogte van een gemetselde laag precies 7 cm. Het heilige getal zeven: zeven sacramenten, zeven hoofdzonden, zeven dagen in de week.

Detail van de muren en kozijnen

Het oude interieur

Mariakek vanuit de lucht

 

Ter Beek 26 en 28 – Zusterhuis

Ter Beek 26 en 28 – Zusterhuis bij de Engelbewaarderskerk

Het voormalige zusterhuis

Tulpenstraat 35 – Salemkerk

Tulpenstraat 35 – Salemkerk
De Salemkerk is het kerkgebouw van de leden van de Gereformeerde gemeente.
Over de ontstaansgeschiedenis: midden 19e eeuw gaan enkele kerkleden over van de hervormde kerk Lisse naar de Kruisgemeente in Noordwijk . In 1865 krijgt men een eerste kerkje aan de Kanaalstraat. Voor de gereformeerde gemeente behorend bij de “Gereformeerde Kerken onder het kruis”. In 1887 volgt de nieuwe kerk en pastorie, locatie: huidige C&A.
Het huidige kerkgebouw, naar een ontwerp van architect A.F. Fresen uit Wageningen, werd ontworpen in 1935. In 1936 volgde de eerste dienst in de nieuwe kerk aan de Tulpenstraat.
In 1969? 1980werd het verenigingsgebouw bij de kerk gebouwd.
In 2000 volgde een ingrijpende verbouwing waardoor er ca.140 extra zitplaatsen werden gerealiseerd.

De Salemkerk is een zaalkerk op kruisvormige plattegrond, hoofdvolume afgedekt met elkaar kruisende zadeldaken met op de top een bescheiden torentje met spits. Het torentje is bedekt met leien en getooid met een haantje.
De vier topgevels hebben in de topgevels smalle hoge vensters met glas-in-lood. Aan het einde van de middenbeuk is aan weerszijden en parallel aan de dwarsbeuken in eenzelfde stijl een kosterij en een verenigingsgebouw gesitueerd. De gevels zijn opgetrokken in rood-grauwe baksteen in kettingverband.

De Salemkerk is met zijn sobere, ingetogen vorm een mooi voorbeeld van de traditionele Gereformeerde kerkbouw.

De Salemkerk

Een ansichtkaat van de Salemkerk

Veldhorststraat 48 – Kerk van de SGW

Veldhorststraat 48 – Christelijk Gereformeerde Kerk

Landelijk ontstond de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1884 door afscheiding van de Gereformeerde Gemeente onder het kruis. In Lisse is de richting ontstaan na een conflict in de Gereformeerde Gemeente in 1897.
Men kerkte eerst in de Kanaalstraat in een bollenschuur en na 1 jaar bouwde men een eigen kerk, vlak bij de Gereformeerde Gemeente.
Sinds 1928 kerkt men in de Veldhorststraat.
In 1964 wordt de kerk gerestaureerd en verdwijnt het systeem van vaste zitplaatsen Sinds 2001 is er de Samenwerkingsgemeente, een volledige samenwerking tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk.
Het kerkgebouw dateert uit 1927 en is ontworpen door architectenbureau Lohmann en Ponsen te Sassenheim en gebouwd door de firma Gebr. Moolenaar uit Lisse.
De bouw van de kerk, de inpandige kosterswoning en de naastgelegen pastorie duurde 9 maanden. Kostprijs ƒ58.700,–.

Het gebouw is opgetrokken in rood-grauwe baksteen in Vlaams verband. Ranke bakstenen toren met onderbroken tentdak staat half in westelijke gevel ingebouwd. De daken zijn belegd met leien. De grote verticale vensters in de topgevels en de kleinere versies in de aanbouwen zijn van staal en voorzien van glas-in-lood.

Heereweg 457 – Pastorie Heilige Engelbewaarderskerk

De Pastorie past goed bij het kerkgebouw en staat rechts hiervan.

Kadaster: B-2637. Monumentnummer: 516107. Bouwjaar: 1931. Architect: J. Stuyt.

De Pastorie van de Engelbewaarderskerk is gelijk met de kerk gebouwd in 1930-1931 op een terrein, dat voor dit doel in 1929 beschikbaar werd gesteld door de familie Heemskerk-Hoogduin. Het ontwerp voor de pastorie is evenals de ontwerpen voor de andere onderdelen van het kerkelijke complex geleverd door architect Jan Stuyt, die gebruik maakte van een door bouwpastoor Sentenie gemaakte schets. De uitvoerder van de werkzaamheden aan zowel de kerk als de pastorie was W. de Vreede uit Noordwijk. De pastorie staat rechts van het kerkgebouw en is er door middel van een tussenlid mee verbonden.

De pastorie is architectuurhistorisch van algemeen belang vanwege de karakteristieke vormgeving en detaillering en de samenhang met de kerk. Het huis is tevens van belang als behorend bij een representatieve vertegenwoordiger van een weinig meer voorkomend type kerk en als onderdeel van een door een vooraanstaand architect ontworpen complex. – De pastorie heeft ensemblewaarde als onderdeel van een complex met ruimtelijke, visuele en functionele samenhang tussen de complexonderdelen. De pastorie is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

De pastorie naast de Engelenkerk vanaf de zijkant gezien

De pastorie van voren gezien

 

 

 

Heereweg 457 – Heilige Engelbewaarderskerk

De R.K. Kerk Heilige Engelbewaarders is gebouwd in Neo-Byzantijnse stijl. De kerk is aan alle zijden vrijwel symmetrisch.

Kadaster: B-2937. Monumentnummer: 516106. Bouwjaar 1930. Architect: J. Stuyt. 

Het ledental van de Sint Agathaparochie is aan het begin van de 20e eeuw flink gestegen. In buurtschap ‘de Engel’ woont een groot aantal rooms-katholieken. Reden om een nieuwe parochie te stichten.

De Engelbewaardersparochie is gesticht in 1929 en moest de bouw van een nieuwe kerk voorbereiden. Waarmee de tot dan gebruikte schuurkerk vervangen zou worden.

De eerste pastoor kreeg in januari van dat jaar de opdracht de parochie voor te bereiden en plannen te ontwikkelen voor de bouw van een kerk met pastorie en begraafplaats, een jongensschool, een meisjesschool, een bewaarschool, een kosterswoning, een zusterhuis en een broederhuis.

Reeds op 18 september 1929 kon de parochie worden opgericht en werd voor tijdelijk een noodkerk in gebruik genomen. De noodkerk bleek onmiddellijk te klein en moest meteen uitgebreid worden.

Er werd een schitterend terrein voor de nieuwbouw gevonden, gelegen bij de Beekbrug. Het terrein werd bovendien door de eigenaren, het echtpaar Heemskerk-Hoogduin, geschonken aan de parochie.

Op 7 maart 1930 werd het contract getekend voor de bouw van kerk en pastorie en al in het najaar van 1930 konden pastoor en kapelaan hun intrek nemen in de pastorie. Nadat de huidige kerk in 1931 was ingewijd door de bisschop van Haarlem, Mgr. J Aengenent, bleef de noodkerk behouden en gehandhaafd als parochiehuis, tegenwoordig “de Kleine Engel”.

Het hele complex was in twee jaar tijd gerealiseerd, maar veroorzaakte wel een hoge financieringslast. Zelf faillissement dreigde, maar kon door de nodige inspanningen (o.a. bollenveilingen) worden voorkomen.

De kerk is ontworpen door architect Jan Stuyt (1868-1934), mede naar een schets van bouwpastoor Sentenie. De bouw werd uitgevoerd door aannemer W de Vreede uit Noordwijk; kosten ƒ 232.500,00 (€ 105.500,–).
Architect Stuyt was geen onbekende in de streek. Hij ontwierp ook de Hillegomse Sint-Jozefkerk (1926-1927).

De kerk is van het type centraal-bouw en heeft met name in het interieur de stijlkenmerken van de Byzantijnse bouwkunst en kan daarom worden beschouwd als voorbeeld van Neo-Byzantijnse stijl. De kerk is aan alle zijden vrijwel symmetrisch van opbouw.

De Engelbewaarderskerk staat bekend om zijn prachtige koepel die is geschilderd door Jan Dunselman(1863-1931). In de nok van de koepel zien we drie ringen ineen. Zij vormen een uitbeelding van de H. Drie-eenheid, Vader, Zoon en H. Geest. Zij worden geëerd door 12 engelen, die rondom hen staan. Daaronder staan de apostelfiguren.

De afbeeldingen van de kruiswegstatie zijn ontworpen door de kunstenaar Joep Thiessen en in 1957 aangekocht met het geld dat de parochianen in 1954 hadden aangeboden bij de viering van het 25-jarig bestaan van de parochie.

Na het tweede Vaticaans Concilie werd in 1969 het oude altaar afgebroken en werd het gehele altaarpodium opnieuw ingericht.