Berichten

Uitgave dissertatie van Dr. M.E.P. (Menno) Dijkstra “Rondom de mondingen van Rijn & Maas”

Menno Dijkstra, geboren in Lisse en lid van de VOL promoveerde op 14 december 2011 op zijn onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het kustgebied van Zuid-Holland, wat nu in boekvorm is uitgegeven.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 3, juli 2012

enno Dijkstra, geboren in Lisse en lid van onze Vereniging Oud Lisse, promoveerde op 14 december 2011 op zijn onderzoek naar de bewonings-geschiedenis van het kustgebied van Zuid-Holland, wat nu in boekvorm is uitgegeven met als titel “Rondom de mondingen van Rijn&Maas”. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek.

Menno presenteerde tijdens zijn boeiende lezing voor onze vereniging op 17 april 2012 over “Van zwervende erven tot kerkdorp. De vroeg-middeleeuwse wortels van de Bollenstreek” een deel van zijn dissertatie, toegespitst op de bewoningsgeschiedenis en archeologisch onderzoek in de dorpen van de Rijn- en Bollenstreek.

In de Vroege Middeleeuwen maakte het kustgebied van Zuid-Holland deel uit van West-Friesland. Van menselijke aanwezigheid in deze periode getuigen niet alleen enkele historische bronnen en oude plaatsnamen, maar vooral archeologische vondsten.

Dit boek geeft voor het eerst een gedetailleerd overzicht van de bewoningsgeschiedenis van de estuaria van de Oude Rijn en Maas ’tussen circa 270 en 900 na Chr.’, met tal van nieuwe inzichten. Door de rijkdom aan archeologische gegevens ligt de nadruk op de Oude Rijnstreek.

Aan de hand van hoofdstukken over het toenmalige landschap, archeologische vindplaatsen, nederzettingen, huisbouwtraditie en handelscontacten, wordt gekeken welke plaats Zuid-Holland op cultureel

en politiek vlak innam ten opzichte van de omliggende gebieden. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag naar de tribale verhoudingen langs de Hollandse kust en wat het etiket ‘Fries’ daarbij voorstelt. Dit heeft ook gevolgen voor onze kijk op het Friese koninkrijk.

Kortom een zeer boeiend proefschrift van blijvende waarde voor geïnteresseerden in de geschiedenis van onze Rijn- en Bollenstreek. Het boek is in december 2011 uitgegeven door Sidestone Press en bevat 544 pagina’s en 1153 figuren.

Het boek kan via de website www.sidestone.com/books gekocht worden en kost €44,95. Ook kan het boek via deze website als e-book gratis gelezen worden of digitaal gedownload worden voor  € 4,50. Kortom een echte aanrader!

Evenementen

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op