Berichten

Onverwacht aftreden Alfred Pop

Nieuwsflits

Nieuwsblad 22 nummer 4  2023

 

Alfred Pop

Alfred Pop is onverwacht afgetreden als voorzitter van het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG). Voor de zomer van 2023 is Alfred Pop opgestapt bij het CHG vanwege persoonlijke problemen met het bestuur over zaken die men niet in de openbaarheid wil brengen. Alfred is ongeveer 20 jaar voorzitter geweest en heeft zeer veel goede dingen gedaan voor het genootschap, zoals het initiatief tot het maken van de Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek en het vervaardigen van de Cultuurhistorische waardenkaarten per gemeente die door de nieuwe Omgevingswet wordt voorgeschreven. Piet Goemans trekt nu tijdelijk de CHG-kar.
Natuurlijk blijft Alfred Pop wel voorzitter van de Stichting Oud Sassenheim, de SOS

Heemtuin al 50 jaar een feest voor bloemetjes en beestjes

KMTP afd. Lisse e.o (Groei en Bloei) nam in 1973  het initiatief om een heemtuin te stichten aan het einde van de Don Boscostraat.

Nieuwsflits

Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

Het perceel waarop de huidige heemtuin is gelegen, kent een lange geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de venige toplaag afgegraven om tot brandstof te dienen. Daarbij kwam het skelet, inclusief gewei, van een edelhert bloot te liggen. Het bleek er 2000 jaar gelegen te hebben en werd aan het Natuur Historisch Museum (nu: Naturalis) te Leiden geschonken. Op verzoek van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afdeling Lisse (thans: Groei&Bloei afd. Bollenstreek), stelde de gemeente Lisse op 17 juni 1971 een perceel grond ter beschikking nabij de Zemelpoldermolen, om er een heemtuin op aan te leggen. Op 15 januari 1972 werd daadwerkelijk een begin gemaakt met de aanleg. De eerste jaren waren succesvol en er werden vele soorten wilde planten gezaaid en aangeplant. Door verschillende oorzaken raakte de heemtuin na een aantal jaren in verval. De succesvolle zadenkwekerij die uit de heemtuin voortkwam en waarvoor zelfs een stuk grond aan de Achterweg werd gehuurd, werd in 1978 verkocht. De zaden vormden het startmateriaal voor ‘de Cruydt-Hoeck’, een nog altijd succesvolle kwekerij voor wilde bloemenzaden. In 1990 kreeg de heemtuin op dezelfde plek, maar met een ander ontwerp, een nieuwe start. Het is nog steeds een plaats waar vrijwilligers en bezoekers de wilde planten van
nabij kunnen beleven.

De heemtuin

VIERDAAGSE IN ONZE STREEK

Men was er al een tijd mee bezig maar nu gaat het er echt van komen, een heuse DUIN EN BOLLEN WANDELVIERDAAGSE kort gezegd en geschreven DB4DAAGSE of nog korter DB4D. Dit jaar nog is er een sneak preview (test event) op zaterdag 23 oktober 2021. De 1e editie is van donderdag 27 t/m zondag 30 oktober 2022.

Nieuwsflits

Jaargang 20 nummer 2, 2021

Men was er al een tijd mee bezig maar nu gaat het er echt van komen, een heuse DUIN EN BOLLEN WANDELVIERDAAGSE kort gezegd  en geschreven DB4DAAGSE of nog korter DB4D. Dit jaar nog is er een sneak preview (test event) op zaterdag 23 oktober 2021. De 1e editie is van donderdag 27 t/m zondag 30 oktober 2022.

In de herfstvakantie van 2022 wordt de eerste editie van de Duin en Bollen Vierdaagse georganiseerd. Op 23 oktober 2021, is er een proefwandeltocht van één dag, met start en finish in Noordwijk.
Stichting Energiek en Gezond door Wandelen heeft Tjeerd Scheffer, de organisator van de Leiden Marathon,
gevraagd zijn kennis in te zetten en hierin leiding te geven. Men wil in vijf jaar tijd groeien tot een evenement met
wel 25.000 wandelaars.
Het streven naar dit grootse gebeuren komt voort uit een haalbaarheidsstudie van diverse instellingen
op het gebied van gezondheid en economie in de Duin- en Bollenstreek onder leiding van Noordwijk Marketing.
Deze uitgebreide studie is zeer goed uit de denktank gekomen. ‘Met een vierdaags wandelevenement kunnen we
de diversiteit van de Duin en Bollenstreek als gezonde en energieke regio laten zien en kunnen we het seizoen
verlengen’, zoals Quirine Kamphuisen, directeur van Noordwijk Marketing het formuleerde. Zij voegde hieraan
toe, ‘Een zeer kansrijk evenement voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de hele regio’. Dit wordt
onderschreven door de Koninklijke Wandel Bond Nederland die officieel partner is geworden van deze nieuwe
wandelvierdaagse.
Beleving en gezondheid zijn de kenmerken van deze nieuwe Vierdaagse. Thema’s als zee, strand, duin, bloemen,
bollen, plassen, cultuur, historie, gezonde voeding, bewegen en een gezonde leefstijl. Plaatselijk worden er diverse
programma’s uitgerold met muziek, folklore en andersoortig entertainment.
De loopafstanden zijn voorlopig bepaald op 40 kilometer, 30 kilometer, 20 kilometer en 15 kilometer en voor
kinderen zou een parcours van 5 km uitgezet kunnen worden. Een dagkaart zit ook in de mogelijkheden behalve
voor de finaledag. Die dag is gereserveerd voor de kanjers die alle dagen hebben volbracht en feestelijk worden
binnen gehaald op de “Via Tulipa” met een bossie anjers voor de kanjers! (red).
Dit jaar wordt op 23 oktober een eendaagse gehouden met de afstanden 20 en 10 kilometer, waarbij de organisatie
de wandelaars alvast sfeer wil laten proeven. De organisatie noemt het een sneak preview.
Tjeerd Scheffer wil de streekbewoners mee laten doen: “Het moet een evenement worden dat door de mensen
uit de streek zelf gedragen wordt. Dat zij aan de wandelaars laten zien dat zij trots zijn op hun dorp, maar dat zij
ook helpen met de verzorging of met de verkeersmaatregelen in hun dorp. Gewoon, omdat je een wandelfeest,
samen viert”. De bedoeling is dus dat de bewoners en ondernemers participeren in het nieuwe evenement en de
wandelaars met veel enthousiasme in hun dorp begroeten. Voor de organisatie worden daarom veel vrijwilligers
gevraagd om te helpen bij allerlei werkzaamheden. Zij kunnen zich melden bij info@db4daagse.nl of bellen naar
071- 58200434. Veel info op de Website: db4daagse.nl. Bekijk interview van Omroep BO met Tjeerd Scheffer.

Hockeyclub Hisalis 50 jaar

Sporen van vroeger (LisserNieuws)                                                           

11 oktober 2022

 door Nico Groen                       

HC Hisalis is een bloeiende hockeysportvereniging met vijftig jaar clubgeschiedenis. De vereniging richt zich vooral op inwoners uit Hillegom, Lisse, Lisserbroek, Sassenheim, Voorhout en De Zilk. Hisalis heeft op dit moment ruim 700 leden en veel vrijwilligers. Het motto is ‘samen met elkaar, voor elkaar’.

Op 24 mei 1972, vijftig jaar geleden, vond de oprichtingsvergadering plaats, waarbij 30 personen aanwezig waren. De toen pas 16-jarige Paul van Kerkum was vanaf het begin actief en hem komt de eer toe de naam HISALIS te hebben bedacht. De hockeyvereniging was bestemd voor met name enthousiaste hockeyers woonachtig in HIllegon, SAssenheim en LISse. Er werd besloten dat het clubshirt de rode kleur moest hebben. Daar bijna alle andere hockeyverenigingen een zwarte of donkerblauwe rok of broek hadden en wit veel te besmettelijk was, werd gekozen voor een bruine kleur rok en broek, waarbij de rode polo (naar een rode tulp) en bruine broek (de aarde) als symbool voor de Bollenstreek staan.

Locatie

Vanaf het begin heeft HC Hisalis zijn wedstrijden gespeeld aan de Ter Spekkelaan. Als clubhuis mocht gebruik worden gemaakt van de kantine van Sportclub Lisse. Toen deze voetbalvereniging eind 70-er jaren werd samengevoegd met Lisser Boys tot FC Lisse werden zowel HC Hisalis als Flags, de honkbal en softbalvereniging, de vaste gebruikers van het oude clubhuis van Sportclub Lisse. Nadat Flags een eigen onderdak had gekregen vlak bij haar eigen wedstrijdterrein, werd onder de bezielende leiding van de Veteranen B in het begin van de 80-er jaren, het oude Sportclub Lisse clubhuis gerenoveerd en vergroot. De vereniging groeide gestaag en in 1987 werd het kunstgrasveld aangelegd.

De crisisjaren
In de negentiger jaren verzeilde HC Hisalis in een serieuze crisis. Het ledental daalde van 250 tot onder de 200 leden. Het clubhuis stond op instorten en er was door de vele lekkages gevaar voor kortsluiting. De bereidwilligheid van de leden om iets te doen voor de vereniging was tot een absoluut minimum gedaald en er was jaarlijks een flink structureel negatief financieel resultaat.

In 1998 kwam de ommekeer door onder andere een geranium- en een amaryllisverkoopactie te houden. Behalve de broodnodige financiën brachten deze acties ook weer de bereidheid van verschillende leden en hun ouders op om iets voor de vereniging te gaan doen.

Zo vormden enkele ouders samen een professionele sponsorcommissie. Voorzitter Adri de Roon wist te bereiken dat de gemeente een welwillend oor had voor de wens van de vereniging voor de bouw van een nieuw clubhuis. Dit werd in 2001 gerealiseerd.   Ondertussen groeide het aantal leden onstuimig. Daarom werden in 2006/2007 een nieuw kunstgrasveld en aan hewt clubhuis een aanbouw van 200 m2 met twee verdiepingen gerealiseerd.

Sportief gezien gaat het de vereniging ook voor de wind met professionele teams, veel jeugd, hockey-clinics aan lagere en middelbare scholen en een afdeling, waarbij mensen met een verstandelijke beperking op hun niveau kunnen hockeyen met deelgenoten. Voor meer  over de historie van Hisalis kan men terecht op de website van de vereniging.

Foto: Het rode shirt moet een tulp voorstellen.
Foto: website Hisalis.nl

Foto: Het rode shirt moet een tulp voorstellen.

Foto: website Hisalis.nl

Foto: Het rode shirt moet een tulp voorstellen.

Foto: website Hisalis.nl

 

Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”

Info@oudlisse.nl

 

Harddraverijvereniging 150 jaar

Sporen van vroeger (LisserNieuws

27 september 2022

door Nico Groen

De kortebaan wordt algemeen beschouwd als de bakermat van de drafsport in Nederland. Het begon al eeuwen geleden met onderlinge wedstrijden en weddenschappen van boeren en andere paardenbezitters. In het begin werd paard tegen paard gereden. Naarmate er meer deelnemers kwamen, werd het een afvalrace zoals we die nu ook nog kennen. In Lisse werd in 1872 voor het eerst gedraafd.

In het nieuwste Nieuwsblad van de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” staat een verhaal van Tom Rooijakkers over 150 jaar HDV. Tom was voorzitter van 2011 tot en met 2021. In deze ‘Sporen van vroeger’ nemen we een klein gedeelte over van het uitgebreide artikel. Het Nieuwsblad is gratis voor leden van de VOL. Niet-leden betalen 5 euro.

De eerste race was in 1872

Op 9 oktober 1872 kwamen in de “Witte Zwaan” aan ’t Vierkant deelnemers en notabelen bij elkaar om daarna met elkaar de eerste kortebaandraverij te beleven. Een kortebaan op de Heereweg ongeveer op de plek waar deze ook heden ten dage wordt verreden. De belangstelling beperkte zich niet alleen tot dit gezelschap. Jong en oud, arm en rijk begaven zich naar de baan om het evenement te aanschouwen. De draverij begon met de startzin ‘Klaarmaken op uw plaatsen, een, twee, drie af..’. Een startzin die staat als een huis en nog steeds is te horen. Vertier was in die tijd nog vrij zeldzaam. Het leven bestond uit werken en nog eens werken om te overleven, de kerk en de zorg voor het gezin. Vrije tijd was zeer schaars. Het evenement was mede daarom zeer succesvol. Al eind negentiende eeuw werd gesproken over het versterken van het draverij-evenement door gelijktijdig ook de kermis en een ringrijderij te organiseren. De draverij, hoe succesvol ook, werd nog niet jaarlijks verreden. Dat kwam pas na de officiële oprichting van de vereniging in 1902.

Bij Vreeburg van 1902 tot 1975

Over de Heereweg reed een tram. De draverij werd dan ook als zeer hinderlijk ervaren door de Noord-Zuid Hollandsche Stoomtramweg Maatschappij. In 1902 werd een alternatief gevonden, een particulier terrein. Datt was het terrein van de gebroeders Vreeburg. Het gebied waar nu o.a. Dirk is gevestigd en de achtergelegen woonwijk. In 1924 ging ook de kermis naar het Vreeburg-terrein en zo ontstond één grote feestlocatie.

Het comité, dat ooit het initiatief had genomen om de draverij te organiseren, besloot om er een vereniging van te maken. Op 7 augustus 1902 was de “Harddraverijvereniging Lisse & Omstreken” een feit. Vanaf dat moment was de draverij een jaarlijks terugkerend festijn en kon men ook lid worden. Alles ging toen nog heel simpel. Letterlijk stond de financiële verslaglegging achter op een sigarenkistje.

In 1975 verhuisde de kermis naar het centrum en  kwam ook de draverij terug op de Heereweg op de plek waar het ook nu nog wordt georganiseerd. Eindelijk op verharding!

Foto: een poster uit 1913 van de Harddraverijvereniging Lisse & Omstreken

F

BIJ DE VOORPLAAT

Een mooie foto van de Heemtuin, die dit jaar 50 jaar bestaat.

Redactie

Nieuwsblad Jaargang 21 nummer 3, 2022

Op verzoek van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afdeling Lisse (thans: Groei&Bloei afd. Bollenstreek), stelde de gemeente Lisse op 17 juni 1971 een perceel grond ter beschikking nabij de Zemelpoldermolen, om er een heemtuin op aan te leggen. Op 15 januari 1972 werd daadwerkelijk een begin gemaakt met de aanleg. De eerste jaren werden met succes vele soorten wilde planten gezaaid en aangeplant. Door verschillende oorzaken raakte de heemtuin na een aantal jaren in verval. De succesvolle zadenkwekerij die uit de heemtuin voortkwam en waarvoor zelfs een stuk grond aan de Achterweg werd gehuurd, werd in 1978 verkocht. De zaden vormden het startmateriaal voor ‘de Cruydt-Hoeck’, een nog altijd succesvolle kwekerij voor wilde bloemenzaden. In 1990 kreeg de heemtuin op dezelfde plek, maar met een ander ontwerp, een nieuwe start. De heemtuin werd in opzet meer naar buiten gericht, meer gericht op bezoekers. Natuur-educatieve activiteiten gingen tot het vaste programma behoren. Natuurlessen aan schoolgroepen en andere bezoekers, demonstraties door de imkers, rondleidingen en natuurspeurtochten maakten dat de heemtuin een vaste plaats in de Lisser gemeenschap heeft verworven wanneer het om natuurbeleving gaat.

Heemtuin met zemelpoldermolen
foto Hans Hoes

Heemtuin al 50 jaar een feest voor bloemetjes en beestjes

De Heemtuin bestaat 50 jaar.

Nieuwsflits

Nieuwsblad Jaargang 21 nummer 3, 2022

Het perceel waarop de huidige heemtuin is gelegen, kent een lange geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de venige toplaag afgegraven om tot brandstof te dienen. Daarbij kwam het skelet, inclusief gewei, van een edelhert bloot te liggen. Het bleek er 2000 jaar gelegen te hebben en werd aan het Natuur Historisch Museum (nu: Naturalis) te Leiden geschonken. Op verzoek van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afdeling Lisse (thans: Groei&Bloei afd. Bollenstreek), stelde de gemeente Lisse op 17 juni 1971 een perceel grond ter beschikking nabij de Zemelpoldermolen, om er een heemtuin op aan te leggen. Op 15 januari 1972 werd daadwerkelijk een begin gemaakt met de aanleg. De eerste jaren waren succesvol en er werden vele soorten wilde planten gezaaid en aangeplant. Door verschillende oorzaken raakte de heemtuin na een aantal jaren in verval. De succesvolle zadenkwekerij de heemtuin voortkwam en waarvoor zelfs een stuk grond aan de Achterweg werd gehuurd, werd in 1978 verkocht. De zaden vormden het startmateriaal voor ‘de Cruydt-Hoeck’, een nog altijd succesvolle kwekerij voor wilde bloemenzaden. In 1990 kreeg de heemtuin op dezelfde plek, maar met een ander ontwerp, een nieuwe start. Het is nog steeds een plaats waar vrijwilligers en bezoekers de wilde planten van
nabij kunnen beleven.

Heemtuin Lisse 50 jaar

Sporen van vroeger  (LisserNieuws)                                                                       

5 juli 2022

door Nico Groen

“Vanaf 15 januari 1972 zal een begin gemaakt worden met de werkzaamheden aan de heemtuin. Iedereen is vanaf deze datum van harte welkom op het perceel achter de molen aan de Eerste Poellaan. We werken voorlopig iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur”. 50 Jaar geleden startten de werkzaamheden dus in Heemtuin Lisse.

Op 8 februari 1971 vroeg het bestuur van de KMTP/Groei&Bloei afd. Lisse e.o. de gemeente Lisse een stuk grond beschikbaar te stellen voor de aanleg van een heemtuin. Een stuk grond nabij de zemelpoldermolen werd onder diverse bepalingen beschikbaar gesteld. De Heemtuin Lisse ligt op een bijzondere historische plek. De Rijnsloot naast de heemtuin en de daarachter liggende dijk zijn aangelegd voor het droogmaken van de Poelpolder in 1622. De bovenlaag van de heemtuin bestond van oorsprong uit een paar meter veen met daaronder zand. Vóór de aanleg van het Heempad, dat langs de heemtuin loopt,  hoorde de grond bij boerderij Zwanendrift. Aan de rand van de heemtuin bij de Rijnsloot zijn oude kloostermoppen gevonden, die kunnen duiden op het vroegere bestaan van een oude burcht aldaar. Rob Pex heeft bij de Zemelpoldermolen scherven van Middeleeuws aardewerk gevonden (o.a. een randfragment van een kogelpot). Ook ligt er op zolder op Dever in één van de vitrines aan complete kan uit omstreeks 1300 die is gevonden bij de Rijnsloot nabij de 1ste Poellaan. Het is dus al een oud cultuurhistorisch gebied.

In 1972 gaat de eerste spa de grond in en wordt gestart met de aanleg van de heemtuin. Men ging heel enthousiast aan de slag om allerlei biotopen te creëren door diverse grondsoorten en hoogteverschillenen aan te brengen. Zo werd er bijvoorbeeld lössgrond uit Limburg gehaald. Ook werd er een vijver gerealiseerd. Deze aanleg is nog steeds de basis voor de huidige heemtuin.

Vrij snel kwam de klad in de heemtuin. Veel planten en andere dingen werden door de jeugd vernield. Er was zelfs een crossbaantje ontstaan en er werd veel vuilnis gestort. De animo bij de vrijwilligers verdween daardoor en er bleven er steeds minder over.

Een nieuwe start in 1990

Dat bleef zo doormodderen tot Marianne Stelder de regie overnam. In 1990 trok zij de stoute laarzen aan en ging na overleg met Groei&Bloei en de gemeente Lisse aan de slag om de heemtuin nieuw leven in te blazen. De gemeente stelde financiële middelen beschikbaar voor het opschonen van het terrein, afvoer van rommel en het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden. Ook werd een hekwerk ter bescherming om de heemtuin geplaatst. Daarnaast stelde Groei&Bloei jaarlijks financiële middelen beschikbaar voor het onderhoud van de heemtuin. Vanaf 1990 heeft Marianne Stelder met een aantal gemotiveerde vrijwilligers de heemtuin ontwikkeld tot de heemtuin zoals deze nu is. Ook enkele imkers hebben voor het houden van bijen op de heemtuin een plek gevonden. Speerpunt van de heemtuin is nu anderen kennis te laten maken met de natuur. Er zijn van april tot november open zondagen voor jong en oud. Na een moeizame start is de heemtuin uiteindelijk uitgegroeid tot een mooie gevarieerde tuin, waarin verschillende soorten wilde planten en dieren aanwezig zijn.

De Heemtuin Lisse met nieuw infohuisje met zonnepanelen
Foto: Nico Groen

Foto:  De Heemtuin Lisse met nieuw infohuisje met zonnepanelen

 

Foto: Nico Groen

Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”

Bij de hartpagina: corso

De hartpagina vertelt ons over het corso van 1950. De Witte Zwaan was geheel in stijl uitgedost om Jacoba van Beieren en Frank van Borselen te verwelkomen.

Redactie

Nieuwsblad jaargang 21 nummer 2, 2022

De hartpagina vertelt ons over het corso van 1950. De Witte Zwaan was geheel in stijl uitgedost om Jacoba van Beieren en Frank van Borselen te verwelkomen. Zij reden op de kop van een bonte stoet middeleeuwers om op 23 maart 1950 de eerste editie van de voorjaarsbloemententoonstelling in “DE KEUKENHOF” te openen. De middeleeuwse poorten bij ’t Vierkant en ter hoogte van Huize Irene waar nu de Nassaustraat begint waren daar speciaal voor gebouwd. Al deze prachtige versierselen, waaronder ook de molen op ’t Vierkant, bleven de hele Keukenhofperiode staan. Dus ook tijdens het bloemencorso van dat jaar. De praalwagens en de met bloemen versierde luxe auto’s reden de route toen nog in de ochtend en in de middag. De allereerste echte praalwagen werd in 1947 ontworpen door Willem Warmenhoven, een Hillegomse bollenkweker. Deze wagen, voorstellende een
walvis, werd “geadopteerd” door de Hillegomse Harddraverij Vereniging en reed mee in hun plaatselijke kindercorso. Dat is de aanzet geweest voor een groter corso in de Bollenstreek. Nog steeds worden er praalwagens “geadopteerd” door diverse verenigingen en dat is maar goed ook. Zo’n praalwagen steken is een gigantisch project
waar heel wat uren in gaan zitten om het allemaal op tijd klaar te krijgen voor de grote bloemenparade. Maar kijk nog eens goed naar die grote plaat. Herkent u nog mensen die daar in 1950 bij stonden? Zie ik nu dat bakker Cor Vermeer hier naar buiten staat te kijken? Misschien dat hij die dag was ingehuurd bij de “Witte Zwaan” om oud Hollandsche poffertjes te bakken. Kijk eens naar de mode die zo kenmerkend is voor die tijd.

 

 

Genieten van het 75-jarigeboemencorso van de Bollenstreek

Sinds 2019 mocht het Bloemencorso Bollenstreek op 23 april weer rijden. Ook werd bekend dat het Bloemencorso sinds 16 december 2021 op de UNESCO-lijst van Immaterieel Erfgoed staat. Het was prachtig om al die uitgedoste wagens weer te zien rijden.

Nieuwsflits

Nieuwsblad jaargang 21 nummer 2, 2022

Sinds 2019 mocht het Bloemencorso Bollenstreek op 23 april weer rijden. Ook werd bekend dat het Bloemencorso sinds 16 december 2021 op de UNESCO-lijst van Immaterieel Erfgoed staat. Het was prachtig om al die uitgedoste wagens weer te zien rijden. De gemeente Lisse is extra trots want hun wagen, De mythe van de Witte Zwaan, won in de categorie Gemeenten. Het was bijzonder druk langs de zonnige route die het Corso van Noordwijk naar Haarlem, 75 jaar na de eerste editie, aflegde. De stoet bestond uit 55 wagens, waaronder 16 grote praalwagens, begeleid door muziekverenigingen. Vooraf werden de winnaars bekend gemaakt. Bij de praalwagens won ‘Als een vis in het water’ van Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem en omstreken. Zij wonnen ook in de categorie Zelfbouwers. Lisse won dus met ‘De mythe van de Witte Zwaan’, gestoken door Scouting Shawano’s. In de categorie Overig won ‘Komt in bloei’
van de Provincie Noord-Holland van stekersgroep muziekvereniging St. Cecilia. Bij de luxewagens ging de eerste prijs naar That’s lease, Fiat Ducato met caravan, Versluis en Van Velzen. Op de praalwagens waren ruim 1,5 miljoen hyacinten, tulpen en narcissen verwerkt, waarvoor 1500 vrijwilligers zich dagenlang had.