002 Bomen verdwenen van de lijst waardevolle bomen Lisse in 2020

Nr Adres Boomeigenaar Boomsoort Boomsoort nl Aanleg jaar Reden voor plaatsing op de verdwenen lijst 

1 Heereweg 29 Particulier Beeldbepalend Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ Bruine beuk 1900 Gekapt vanwege slechte conditie
2 Grachtweg 49 Gemeente Beeldbepalend Tilia platyphyllos Grootbladige linde 1950 Herinrichtingsproject ( Havengebied)
3 Grachtweg 49 Gemeente Beeldbepalend Tilia platyphyllos Grootbladige linde 1950 Herinrichtingsproject ( Havengebied)
4 Speykstraat van 79 Gemeente Beeldbepalend Platanus x hispanica Gewone plataan 1960 Herinrichtingsproject ( Waterkanten )
5 Speykstraat van 200 Gemeente Beeldbepalend Populus x canadensis Canadese populier 1960 Herinrichtingsproject ( Waterkanten )
6 Nassaupark 17 Gemeente Beeldbepalend Populus x canadensis Canadese populier 1965 Gekapt vanwege slechte conditie
7 Speykstraat van 65 Gemeente Beeldbepalend Platanus x hispanica Gewone plataan 1965 Herinrichtingsproject ( Waterkanten )
8 Speykstraat van 67 Gemeente Beeldbepalend Platanus x hispanica Gewone plataan 1965 Herinrichtingsproject ( Waterkanten )
9 Heereweg 17 Particulier Beeldbepalend , Cultuurhistorisch waardevol Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 1950 De verwachting is dat de boom binnen 5 jaar afsterft
10 Achterweg 4 Particulier Beeldbepalend , Cultuurhistorisch waardevol Fagus sylvatica Gewone beuk 1950 Gekapt vanwege slechte conditie
11 Achterweg Zuid 50 Particulier Beeldbepalend , Cultuurhistorisch waardevol Tilia x europaea Gewone linde 1940 De verwachting is dat de boom binnen 3 jaar verder af sterft en dat het risico op stambreuk of instabiliteit gaat
toenemen.
12 Achterweg 30 Particulier Beeldbepalend Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 1950 De verwachting is dat de boom binnen 1 jaar begint af te sterven of dat het risico op stambreuk gaat toenemen.
13 Heereweg 318 Particulier Beeldbepalend Aesculus hippocastanum’Baumannii’ 1940 Gekapt vanwege slechte conditie
14 Kanaalstraat 270e Particulier Beeldbepalend Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 1950 De verwachting is dat de boom binnen 3 jaar begint af te sterven of dat het risico op stambreuk of instabiliteit
gaat toenemen.
15 Von Bonninghausenlaan 56 Particulier Beeldbepalend , Cultuurhistorisch waardevol Pinus nigra subsp. nigra Zwarte den 1950 De boom ‘zakt’ langzaam weg. Er is al 1 ingescheurde wortel zichtbaar. Risico is aanwezig dat de boom bij een storm omwaait.
16 Zwanendreef 28 Gemeente Beeldbepalend Carpinus betulus Gewone haagbeuk 1950 Stond dubbel op de lijst