Achterweg 26 met een ruwe berk (rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 149

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 31

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 26, 2161 GB Lisse

Aanduiding: rechts voor het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Ruwe berk
Wetenschappelijke naam: Betula pendula
Stamdiameter: 51 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Ja. Voldoet aan groeiplaatsnormen ‘Handboek bomen 2014’.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 26 boom 149

Achterweg 26 boom 149