Achterweg Zuid 64 met een gewone beuk (achterste boom links van het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 1111

Bij de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 317

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 64, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: achterste boom links van het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 85 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1935
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol