1e Poellaan met een Canadese populier (bij de Zemelbrug op de dijk)

Boomgegevens en adres

Boom 1014 bij de 1e Poellaan met een Canadese populier (bij de Zemelbrug op de dijk)

Bij de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 289
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Canadese populier cv.
Wetenschappelijke naam: Populus x canadensis cv.
Stamdiameter: 126 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1965
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 20126
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Matig
Conditie: Voldoende
Gebrek: Onbalans lengte-/diameterverhouding stam. Wilgenhoutrups. Dood
hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen. Gerichte snoei. Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Ja. Uniek vanwege grootte.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

status in 2018 = waardevol

1e Poellaan op de dijk boom 1014

1e Poellaan boom 1014

1e Poellaan boom 1024