Achterweg 04 met een gewone beuk (Links naast het huis)

Deze boom is van de lijst 2020 verdwenen en gekapt in verband met  slechte conditie

Boomnummer en adres

Boomnummer: 49

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 4, 2161 GB Lisse

Aanduiding: Links naast het huis.

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 62 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar

Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of
dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Status in 2020

Gekapt vanwege slechte conditie.

Achterweg 4 boom 49

Achterweg 4 met links achter een linde