Achterweg 04 met een gewone linde (Links achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 77

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 198

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 4, 2161 GB Lisse

Aanduiding: Links achter het het huis.

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 75 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – lei (knippen)

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Goed
Stam: Matig
Stamvoet: Goed
Conditie: Goed
Gebrek: Holte stam. Ingerotte snoeiwond(en).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of
dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 4 boom 77

Achterweg 4 met een linde