Achterweg 08 met een zwarte den (Links naast het het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 66

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 34

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 8, 2161 GB Lisse

Aanduiding: Links naast het het huis.

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Zwarte den
Wetenschappelijke naam: Pinus nigra subsp. nigra
Stamdiameter: 61 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom
Bevindingen boomveiligheidscontrole
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Twijfel of dit historisch pand betreft. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of
dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 8 boom 66