Achterweg 20 met 3 hartbladige elszen (rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 4, 146 en 147 op Achterweg 20 met 3 hartbladige elszen (rechts voor het huis)

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 8, 29 en 30

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 120, 2161 GB Lisse

Aanduiding: rechts voor het huis.

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Hartbladige els
Wetenschappelijke naam: Alnus cordata
Stamdiameter: 62 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 20 boom 4