Achterweg 03 met 9 eiken en één groen beuk

Boomgegevens en adres in 2020

Boom 371 tm 375 aan de Lindelaan (5 zomer eiken)

Boom 376, 378, 379 en 380 aan de Achterweg  (4 zomereiken)

Boom 377 aan de Achterweg (1 groene beuk)

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 3, 2161 BR Lisse

Aanduiding: Langs de Achterweg en de Lindenlaan

Boomgegevens

Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica

Boomsoort: Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur

Plantjaar: waarschijnlijk voor 1931

Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: N.v.t.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: nee
Duurzame groeiplaats: Ja.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2020

Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

10 Waardevolle bomen Josephschool

terweg 3 met diverse beuken

bomen Josephschool foto Google maps