Achterweg 30 met een gewone beuk (achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 5

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 272

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 30, 2161 GB Lisse

Aanduiding: achter het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica
Stamdiameter: 106 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1875
Boomtype: Vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of
dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 30 boom 5