Achterweg 30 met een witte paardenkastanje (rechts naast het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 150

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 30, 2161 GB Lisse

Aanduiding: rechts naast het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Witte paardenkastanje
Wetenschappelijke naam: Aesculus hippocastanum
Stamdiameter: 75 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Matig
Conditie: Voldoende
Gebrek: Kastanjebloedingsziekte. Onbekend vruchtlichaam.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of
dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Status in 2020

Huidige status = niet waardevol

De verwachting is dat de boom binnen
1 jaar begint af te sterven of dat het
risico op stambreuk gaat toenemen

Achterweg 30 boom 150