Achterweg 44 met een gewone linde (achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 152

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 232

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg 44, 2161 GB Lisse

Aanduiding: achter het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 56 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Goed
Gebrek: Opnieuw terugzetten i.v.m. takbreukgevaar
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Kroon innemen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek ofdendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg 44 boom 152