Achterweg Zuid 52 met een gewone linde (ten oosten van de schuur)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 272

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 233

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 52, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: ten oosten van de schuur

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 91 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1880
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z, 52 boom 272