Achterweg Zuid 56 met een gewone linde (linksachter naast het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 160

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 143

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 52, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: linksachter naast het huis

Boomgegevens 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 35 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Nee.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Geen criteria gevonden om te bepalen of dit een waardevolle
boom is. Mogelijk cultuurhistorische waardevolle boom.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 56 met een linde