Achterweg Zuid 64 met 3 zomereiken (groep bomen rechts voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 164, 165, en 286

de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 166,226 en 280

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 64, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: groep bomen rechts voor het huis

Boomgegevens 2016

Boomsoort: Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur
Stamdiameter: 68 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Onvoldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Onderdeel van groep met
beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dndrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 64 boom 164