Achterweg Zuid 78 met een gewone linde (boom 68)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 68

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 78, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: Voor het huis, linker boom

Boomgegevens in 2016

Boomgegevens
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 60 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Positieve bijdrage aankarakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol