Achterweg Zuid 50 met een gewone linde (rechts naast het huis, de voorste)

Boomnummer en adres

Boomnummer:292

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: rechts naast het huis, de voorste

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 75 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1940
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Nader onderzoeken
Stamvoet: Nader onderzoeken
Conditie: Voldoende
Gebrek: Holte stam. Holte stamvoet. Houtscheur stam. Klankafwijking
stam. Klankafwijking stamvoet. Rib op stam.
Technische levensduur: Nader onderzoek
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Nader onderzoek.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 292