Achterweg Zuid 50 met 14 gewone lindes

Boomnummer en adres

Boomnummer: 7, 8 9  96, 97, 98, 99, 100, 101, 115,  134, 292, 74 en 422

In de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 271, 270, 265, 274, 319, 263, 195, 219 en 318

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 50, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: achterste boom naast het huis

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 60 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Matig
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Klankafwijking stam.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied.Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 50 boom 7