Achterweg Zuid 64 met 6 gewone lindes (voor  het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 156, 161, 162, 163, 284, en 285

de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 141, 144, 164. 165 en 224

Eigendom: particulier

Adres: Achterweg Zuid 64, 2161 DZ Lisse

Aanduiding: voor  het huis

Boomgegevens 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 58 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Onderdeel van groep met
beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Achterweg Z 64 boom 156