Bondstraat 1 met een zomereik (Achter de Voorhof)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 14

Eigendom: particulier

Adres: Bondstraat 1, 2161 BS Lisse

Aanduiding: Achter de Voorhof

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Zomereik
Wetenschappelijke naam: Quercus robur
Stamdiameter: 96 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1930
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote omvang, vanuit 1 windrichting, beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Bondstraat 1 boom 14