Frans Halsstraat 1 met 6 platanen (tegenover het huis)

Boomgegevens en adres

Boom 1101, 1114, 1115, 1116, 1117 en 1118 op de Frans Halsstraat 1 met een 6 platanen (tegenover het huis)

Bij de bomenlijst van 2020 is een andere nummering gebruik In 2020 was dit 299, 309, 310, 311 en 312,
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Gewone plataan
Wetenschappelijke naam: Platanus x hispanica
Stamdiameter: 75 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1960
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Voldoende
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk ofdorp. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Ja. Voldoet aan groeiplaatsnormen ‘Handboek bomen 2014’.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Frans Halsstraat 1 boom 1101

Frans Halsstraat 1 met platanen Foto gemeente Lisse