Gerard Doustraat 26 met 3 Moerascipressen (in het Mondriaanpark tegenover het huis)

Boomgegevens en adres

Boom 1022, 123 en 124 bij Gerard Doustraat 26 met 3 Moerascipressen (in het Mondriaanpark tegenover het huis)
Contactgegevens
Naam eigenaar: Gemeente Lisse
Contactadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse
E-mailadres: bomen@lisse.nl
Telefoonnummer: 140252

Boomgegevens in 2016
Boomsoort: Moerascipres
Wetenschappelijke naam: Taxodium distichum
Stamdiameter: 77 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1965
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Vanuit alle richtingen beeldbepalend. Onderdeel van groep met beeldbepalende waarde.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Ja. Voldoet aan groeiplaatsnormen ‘Handboek bomen 2014’.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2016
Vastgesteld in: –
Huidige status = geen
Gewenste status = waardevol

Gerard Doustraat 26 boom 1022 in het park

Gerard Doustraat Mondriaanpark met platanen Foto Gemeente Lisse