Heereweg 019 met een bruine beuk (rechts naast het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 265

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 19, 2161 AB Lisse

Aanduiding: rechts naast het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Bruine beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Stamdiameter: 134 cm
Hoogteklasse: 12 – 18 m
Plantjaar: 1880
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Voldoende
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken). Losse tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2916
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 19 boom 265