Heereweg 029 met een bruine beuk (voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 63

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 29, 2161 AC Lisse

Aanduiding: voor het huis

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Bruine beuk
Wetenschappelijke naam: Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Stamdiameter: 70 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1900
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Matig
Conditie: Voldoende
Gebrek: Bloedingen. Onbekend vruchtlichaam.
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Attentieboom
Maatregel: Jaarlijkse inspectie.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Nee.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2020
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 29 boom 63