Heereweg 027a met een gewone linde (voor het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 82

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 27a, 2161 AC Lisse

Aanduiding: c

Boomgegevens in 2016

Boomsoort: Gewone linde
Wetenschappelijke naam: Tilia x europaea
Stamdiameter: 61 cm
Hoogteklasse: 6 – 12 m
Plantjaar: 1900
Boomtype: Vormboom – gekandelaberd

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2020
Kroon: Voldoende
Stam: Voldoende
Stamvoet: Voldoende
Conditie: Goed
Gebrek: Geen
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Boom zonder noemenswaardige afwijkingen
Maatregel: Geen veiligheidsmaatregel.

Aanwijscriteria
Beeldbepalend: Ja. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Vanuit alle richtingen beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Karakteristieke snoeivorm.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.

Status in 2020
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 27a boom 82