Heereweg 115 met een gewone esdoorn (achter het huis)

Boomnummer en adres

Boomnummer: 246

Eigendom: particulier

Adres: Heereweg 33, 2161 AC Lisse

Aanduiding: achter het huis

Boomgegevens  in 2016

Boomsoort: Gewone esdoorn
Wetenschappelijke naam: Acer pseudoplatanus
Stamdiameter: 98 cm
Hoogteklasse: 18 – 24 m
Plantjaar: 1950
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom

Bevindingen boomveiligheidscontrole in 2016
Kroon: Onvoldoende
Stam: Goed
Stamvoet: Goed
Conditie: Goed
Gebrek: Dood hout/afgestorven tak(ken).
Technische levensduur: > 5 jaar
Veiligheidscategorie: Risicoboom
Maatregel: Grof dood hout verwijderen.

Aanwijscriteria in 2016
Beeldbepalend: Ja. Grote waarde voor leefomgeving. Positieve bijdrage aan karakter, herkenbaarheid straat, wijk of dorp. Zichtbaar vanuit openbaar toegankelijk gebied. Grote omvang, vanuit 1 windrichting beeldbepalend.
Ecologisch waardevol: Nee.
Cultuurhistorisch waardevol: Ja. Ensemble met historisch pand.
Duurzame groeiplaats: Nee.
Zeldzaam, uniek of dendrologisch waardevol: Nee.
Vastgesteld in: 2005
Huidige status = waardevol
Gewenste status = waardevol

Heereweg 115 boom 246